Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Kuva

A Study on Structures to Support Continuous Learning – International Benchlearning

Julkaistu:26.02.2019
ISBN:ISBN:978-952-287-648-5
URN:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-648-5
Asiasanat ja teemat:tutkimus, tutkimustoiminta, jatkuva oppiminen, elinikäinen oppiminen, osaaminen, kansainvälinen vertaisoppiminen, oppiminen
Sivumäärä:152
Info:

Tutkimuksella tuotetaan ajankohtainen kuva siitä, kuinka Suomen keskeiset, korkean teknologian verrokkimaat ovat reagoineet työn murrokseen ja järjestäneet jatkuvan oppimisen rahoituksen ja rakenteet. Tutkimuksen tarkoituksena oli laatia kuvaukset viiden verrokkimaan jatkuvaa oppimista tukevista rakenteista ja menettelytavoista. Tutkimuksen verrokkimaiksi valittiin Tanska, Irlanti, Korea, Hollanti ja Singapore (liitteet 1–5). Tutkimus ei sisällä kuvausta Suomen jatkuvaa oppimista tukevista rakenteista ja menettelyistä. Tutkimuksessa laadittiin myös suosituksia siitä, miten Suomi voisi oppia muista maista. Useat maat ovat etsineet keinoja kehittää erilaisia lähestymistapoja jatkuvan oppimisen monikanavaiseen rahoitukseen sekä yksilön oppimismahdollisuuksien tukemiseen erilaisten koulutustili- ja setelimallien käyttöönotolla. Suomessa olisi hyödyllistä kokeilla vastaavien rahoituksellisten rakenteiden kehittämistä sekä siirtyä kiinnittämään rahoitusta enemmän oppijaan. Lisäksi Suomen tulisi tukea digitaalisuutta hyödyntävien innovaatioiden, kuten kaikille avoimien alustojen käyttöönottoa. Suomessa tulisi myös kiinnittää huomiota työelämän ja oppilaitosten välisen yhteistyön tiivistämiseen. Suomi tarvitsisi pitkäjänteisen jatkuvan oppimisen kansallisen strategian sekä tätä tukevan selkeän ja toimeenpanorakenteen. Jatkuvan oppimisen tukeminen tulee ottaa vahvasti huomioon tulevassa sosiaaliturvauudistuksessa.

Hinta:39,00 €
 
»Valtioneuvoston julkaisuarkisto