Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
ENSKA, Poliisin ennalta estävän työn strategia 2019–2023
Julkaistu

22.01.2019

ISBN

978-952-324-242-5

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-324-242-5

Asiasanat ja teemat

poliisi, ennaltaehkäisevä työ, ennaltaehkäisy, turvallisuus, turvallisuuden tunne, rikos

Sivumäärä

44

Info

Ennalta estävä toiminta on poliisin laissa säädetty tehtävä, jolla ylläpidetään yhteiskunnan ja ihmisten turvallisuutta, turvallisuuden tunnetta ja luottamusta poliisiin puuttumalla varhain turvallisuutta heikentäviin tapahtumiin ja kehitykseen. Tuloksellisessa ja vaikuttavassa ennalta estävässä toiminnassa korostuvat erityisesti strateginen ohjaus, johdonmukainen ja ennalta estävän toiminnan edellytyksiä luova johtaminen organisaation kaikilla tasoilla sekä toimintaa tukeva esimiestyö. Ennalta estävälle työlle asetetaan tavoitteet valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti, tulosten saavuttamista seurataan ja niistä raportoidaan oman organisaation sisällä ja siitä ulospäin, myös alueen asukkaille. Sisäministeriö laatii toimeenpanosta vuosittain valtakunnallisen raportin.

Strategiassa on määritelty, mitä ennalta estävällä työllä tarkoitaan ja mitkä ovat strategian tavoitteet, ennalta estävän työn kohteet ja strategiset linjaukset vuosille 2019–2023. Strategian toimeenpanossa keskeistä on yhteistyö kumppaneiden ja sidosryhmien kanssa.

Strategian toimeenpanemiseksi Poliisihallitus laatii sisäministeriön ohjeiden mukaan strategiakauden kattavan toimeenpanosuunnitelman, jota tarkistetaan vuosittain. Toimeenpanosuunnitelma sisältää tulosten seurantaa ja ennalta estävän toiminnan kehityksen seurantaa tukevat arviointikriteerit ja mittarit. Poliisihallitus ohjaa poliisilaitoksia strategian toimeenpanossa. Poliisilaitokset vastaavat siitä, että ennalta estävän toiminnan strategia toimeenpannaan osana poliisilaitoksen päivittäistä toimintaa johtamisen ja esimiestyön kautta.

Hinta

20,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy