Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Kuva

ENSKA, Poliisin ennalta estävän työn strategia 2019–2023

Julkaistu:22.01.2019
ISBN:ISBN:978-952-324-242-5
URN:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-324-242-5
Asiasanat ja teemat:poliisi, ennaltaehkäisevä työ, ennaltaehkäisy, turvallisuus, turvallisuuden tunne, rikos
Sivumäärä:40
Info:

Ennalta estävä toiminta on poliisin laissa säädetty tehtävä, jolla ylläpidetään yhteiskunnan ja ihmisten turvallisuutta, turvallisuuden tunnetta ja luottamusta poliisiin puuttumalla varhain turvallisuutta heikentäviin tapahtumiin ja kehitykseen. Tuloksellisessa ja vaikuttavassa ennalta estävässä toiminnassa korostuvat erityisesti strateginen ohjaus, johdonmukainen ja ennalta estävän toiminnan edellytyksiä luova johtaminen organisaation kaikilla tasoilla sekä toimintaa tukeva esimiestyö. Ennalta estävälle työlle asetetaan tavoitteet valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti, tulosten saavuttamista seurataan ja niistä raportoidaan oman organisaation sisällä ja siitä ulospäin, myös alueen asukkaille. Sisäministeriö laatii toimeenpanosta vuosittain valtakunnallisen raportin.

Strategiassa on määritelty, mitä ennalta estävällä työllä tarkoitaan ja mitkä ovat strategian tavoitteet, ennalta estävän työn kohteet ja strategiset linjaukset vuosille 2019–2023. Strategian toimeenpanossa keskeistä on yhteistyö kumppaneiden ja sidosryhmien kanssa.

Strategian toimeenpanemiseksi Poliisihallitus laatii sisäministeriön ohjeiden mukaan strategiakauden kattavan toimeenpanosuunnitelman, jota tarkistetaan vuosittain. Toimeenpanosuunnitelma sisältää tulosten seurantaa ja ennalta estävän toiminnan kehityksen seurantaa tukevat arviointikriteerit ja mittarit. Poliisihallitus ohjaa poliisilaitoksia strategian toimeenpanossa. Poliisilaitokset vastaavat siitä, että ennalta estävän toiminnan strategia toimeenpannaan osana poliisilaitoksen päivittäistä toimintaa johtamisen ja esimiestyön kautta.

Hinta:20,00 €
 
»Valtioneuvoston julkaisuarkisto