Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Kuva

Inrikesministeriets lagstiftningsplan 2018–2022, lägesöversikt hösten 2018

Julkaistu:16.01.2019
ISBN:ISBN:978-952-324-246-3
URN:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-324-246-3
Asiasanat ja teemat:lagberedning, lagstiftningsprojekt, förvaltning
Sivumäärä:83
Info:

Inrikesministeriets lagstiftningsplan 2018–2022 innehåller uppgifter om de lagstiftningsprojekt som pågår och som inleds vid ministeriet 2018–2022. Lagstiftningsplanen innehåller också information om EU-rättsaktsprojekt och projekt som hänför sig till internationella fördrag inom ministeriets ansvarsområde. Denna publikation innehåller en lägesöversikt om de projekt som ingår i inrikesministeriets lagstiftningsplan 2018–2022 enligt situationen hösten 2018. Mer information om lagstiftningsprojekten finns på inrikesministeriets webbplats (www.intermin.fi) och på statsrådets webbplats (www.valtioneuvosto.fi/hankkeet).

Hinta:32,00 €
 
»Valtioneuvoston julkaisuarkisto