Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Säkerhet överallt - Nationella riktlinjer för lokal och regional säkerhetsplanering
Julkaistu

11.01.2019

ISBN

978-952-324-244-9

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-324-244-9

Asiasanat ja teemat

inre säkerhet, säkerhetsplanering, samarbete

Sivumäärä

36

Info

Den 5 oktober 2017 fattade statsrådet ett principbeslut om strategin för den inre säkerheten ”Ett bra liv – en trygg vardag”. Dessa nationella riktlinjer för säkerhetsplanering är en del av verkställandet av åtgärdshelhet 7 (landskapens och kommunernas säkerhetsarbete) i strategin. Målet med riktlinjerna är att främja och harmonisera det dagliga säkerhetsarbetet på lokal och regional nivå. Säkerhetsplanering är en långsiktig, systematisk och koordinerad process där olika säkerhetsfrågor på lokal eller regional nivå löses genom samarbete mellan olika aktörer. Genom säkerhetsplanering förebyggs och bekämpas olyckor och olycksfall, brott och störningar, samtidigt som människors känsla av säkerhet förbättras. Riktlinjerna för säkerhetsplanering består av två delar. I den allmänna delen beskrivs förfaringssätten, olika aktörers ansvar och god praxis inom säkerhetsplanering. På åtgärdskorten beskrivs sådana åtgärder och mål inom säkerhetsplanering som är konkreta, gäller nuvarande eller kommande nationella utmaningar, det finns information om och kan ha stor effekt i säkerheten på lokal nivå. Åtgärdskorten är: minska ungdomsbrottsligheten, öka boendetryggheten för äldre människor, minska partnervåldet, främja goda befolkningsrelationer, förebygga säkerhetsproblem till följd av alkohol och säkerhet i offentliga utrymmen.

Hinta

20,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy