Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Suomen luontotyyppien uhanalaisuus 2018 : Luontotyyppien punainen kirja. Osa 2: Luontotyyppien kuvaukset
Julkaistu

18.12.2018

ISBN

978-952-11-4819-4

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-11-4819-4

Asiasanat ja teemat

uhanalaiset luontotyypit, biotoopit, Itämeri, rannikot, sisävedet, rannat, suot, metsät, kalliot, perinnebiotooppi, tunturit

Sivumäärä

925

Info

Luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnin loppuraportin toinen osa esittelee yhteensä 420 luontotyyppiä eli kaikki arvioinnissa mukana olleet luontotyypit ja myös kuusi uutena kuvattua, mutta vielä arvioimatta jätettyä (NE) meriluontotyyppiä. Mukana ovat myös säilyviksi (LC) ja puutteellisesti tunnetuiksi (DD) arvioidut luontotyypit.

Kustakin luontotyypistä esitetään kuvaus, esiintymiskartta, valokuva sekä arviointituloksen perustelu. Luontotyyppien kuvauksiin on kirjattu muun muassa luonnehdinta luontotyypin ominaispiirteistä, maantieteellinen vaihtelu, liittyminen muihin luontotyyppeihin, esiintyminen Suomessa, uhanalaistumisen syyt ja tulevaisuuden uhkatekijät, luontotyypin tilan kehityssuunta, luontotyypin vastaavuus tärkeimpien säädöksissä turvattavien luontotyyppien kanssa sekä luontotyypin mahdollinen kuuluminen Suomen kansainvälisiin vastuuluontotyyppeihin.

Loppuraportin ensimmäinen osa esittelee puolestaan luontotyyppien uhanalaisuuden arviointimenetelmän, arvioinnin tulokset ja perusteet sekä asiantuntijaryhmien laatimat toimenpide-ehdotukset. Koko maassa uhanalaisiksi arvioitiin 186 luontotyyppiä (48 % luontotyyppien lukumäärästä). Etelä-Suomessa uhanalaisten osuus (59 %) on selvästi suurempi kuin Pohjois-Suomessa (32 %). Arviointi toteutettiin vuosina 2016–2018 laajapohjaisissa asiantuntijaryhmissä.

Luontotyyppien uhanalaisuus arvioitiin Suomessa toista kertaa. Arvioinnissa siirryttiin käyttämään kansainvälistä IUCN Red List of Ecosystems -menetelmää. Ensimmäisen ja toisen uhanalaisuusarvioinnin tulokset eivät ole suoraan vertailtavissa arviointimenetelmän muutoksen vuoksi. Tulosten perusteella voidaan kuitenkin tulkita, ettei luontotyyppien häviämisuhka ole vähentynyt.

Osan 2 tietosisältö on julkaistu myös verkkopalveluna, jossa voi selata reilun 400 luontotyypin tietoja: https://luontotyyppienuhanalaisuus.ymparisto.fi/lutu/#/

Hinta

135,30 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy