Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Kuva

Ekologisen kompensaation ohjauskeinojen kehittäminen

Julkaistu:14.12.2018
ISBN:ISBN:978-952-287-630-0
URN:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-630-0
Asiasanat ja teemat:tutkimus, tutkimustoiminta, luonnonsuojelu, ekologia, kompensointi, ohjauskeinot, ympäristöpolitiikka
Sivumäärä:176
Info:

Ekologinen kompensaatio pyrkii sovittamaan yhteen yhteiskunnan kannalta välttämättömien hankkeiden toteuttamisen ja luonnon monimuotoisuuden turvaamisen sitä kautta, että hankkeiden aiheuttamat haitat luonnonarvoille korvataan vastaavien arvojen tuottamisella luonnossa. Tämä selvitys esittelee kansainvälisessä ja kotimaisessa kirjallisuudessa esitettyjä näkemyksiä ekologisesta kompensaatiosta ja tuo keskustelun Suomen ympäristöön hankkeessa toteutetun delfoi-tutkimuksen tulosten avulla. Selvityksessä esitellään yksityiskohtaisella tasolla esimerkkejä muissa maissa voimassa olevista järjestelmistä sekä käydään läpi kansallinen lainsäädäntö ja hallintokäytäntö liittyen ekologiseen kompensaatioon. Selvityksen johtopäätöksinä esitetään suositukset, miten ekologinen kompensaatio voidaan ottaa käyttöön Suomessa eräänlaisena polkuna askelkivi kerrallaan. Osa esitetyistä toimenpiteistä on toteutettavissa ilman lainsäädännön muutosta, mutta ekologista vaikuttavuutta voidaan saavuttaa vain lainsäädännön muutoksilla. Selvityksessä ei tehdä yksityiskohtaisia säädösehdotuksia, mutta luonnehditaan ne lainsäädännölliset ratkaisut, joita ekologisen kompensaation käyttöönotto edellyttää.

Hinta:45,00 €
 
»Valtioneuvoston julkaisuarkisto