Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Työn tarjonnan mallintaminen osana talouspolitiikan vaikutusarviointia
Julkaistu

28.11.2018

ISBN

978-952-287-623-2

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-623-2

Asiasanat ja teemat

tutkimus, tutkimustoiminta, työ, tarjonta, talouspolitiikka, mallintaminen, joustavuus

Sivumäärä

28

Info

Tässä raportissa käsittelemme työn tarjonnan mallintamista rakenteellisen diskreetin valinnan mallin avulla. Käymme läpi mallin estimointiin liittyviä haasteita ja raportoimme mallin avulla saatuja alustavia tuloksia suomalaisesta aineistosta. Diskreetti työn tarjonnan malli muodostaa koherentin ja johdonmukaisen välineen tutkia talouspolitiikan vaikutuksia työllisyyteen ja sitä kautta edelleen tulonjakoon. Mallin avulla voidaan myös arvioida politiikkapäätösten hyvinvointivaikutuksia. Rakenteellinen mallintaminen mahdollistaa myös sellaisten politiikkamuutosten tarkastelun, joihin ei ole tarjolla luotettavaa kokeellista tai kvasi-kokeellista tutkimusasetelmaa. Alustavien tulosten mukaan diskreetti työn tarjonnan malli kuvaa melko hyvin havaittuja työtunteja suomalaisessa aineistossa ja tulokset ovat melko hyvin linjassa kansainvälisen tutkimuskirjallisuuden kanssa. Mallin jatkokehittämisen keskeisimpänä kohteena olisi saada SISU-mikrosimulointimalli toimimaan osana työn tarjonnan mallintamista, mikä merkittävästi laajentaisi mallin käytettävyyttä niin politiikkavalmistelussa kuin akateemisessa tutkimuksessakin. Vasta tämä mahdollistaisi politiikkamuutosten työllisyys- ja tulonjakovaikutusten ex ante –arvioinnit.

Hinta

19,80 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy