Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Saamelaisten asioita koskeva sovintoprosessi Kuulemisraportti
Julkaistu

26.11.2018

ISBN

978-952-287-673-7

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-673-7

Asiasanat ja teemat

saamelaiset, alkuperäiskansat, totuuskomissiot, totuus, sovinto

Sivumäärä

314

Info

Kuulemisraportti sisältää yhteenvedon materiaalista, joka kerääntyi saamelaisasioita koskevan sovintoprosessin valmisteluun kuuluvalla kuulemiskiertueella. Materiaali on raportissa sellaisenaan, mutta anonymisoituna. Kuulemiskiertue, jonka kohderyhmänä oli erityisesti alkuperäiskansa saamelaiset, järjestettiin 2.5.2018 – 29.6.2018. Suomessa valmisteltava sovintoprosessi pohjautuu 1970- luvulla syntyneeseen kansainväliseen totuus- ja sovintokomissioinstituutioon. Kansainvälisesti totuuskomissioiksi (truth commission) tai totuus- ja sovintokomissioiksi (truth and reconciliation commission) kutsutaan prosesseja, joissa tarkastellaan historiassa tapahtuneita vääryyksiä ja pyritään totuuden eli sen, mitä on tapahtunut, selvittämisellä muun muassa estämään se, että näitä vääryyksiä enää tapahtuisi. Alkuperäiskansoja kohdanneita vääryyksiä selvittävissä komissioissa keskeistä on kollektiivisten vääryyksien esiintuominen yksilöä kohdanneiden vääryyksien selvittämisen sijaan. Kollektiivisilla vääryyksillä on ollut, ja on, erinäisiä vaikutuksia myös yksittäiseen ihmiseen. Raportissa käsitellään muun muassa sitä, mitä ajatuksia Suomessa valmistelussa oleva sovintoprosessi herättää, mitä mahdollisesti asetettavan komission tulisi tutkia ja minkälaisiin komissaareihin eli komission johtohenkilöihin alkuperäiskansa saamelaisilla olisi luottamusta. Raportissa esitellään yksityiskohtaisemmin myös eri alueiden ja/tai ryhmien tilaisuuksissa esiinnousseita erityispiirteitä. Alkuperäiskansa saamelaiset pitävät ajatusta totuus- ja sovintokomissioprosessista sinänsä hyvänä ajatuksena. Alkuperäiskansa saamelaisilla on kuitenkin vahva epäluottamus sitä kohtaan, että Suomen valtio olisi selvittämässä alkuperäiskansa saamelaisten kohtaamia vääryyksiä vilpittömin mielin, bona fides.

Hinta

85,80 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy