Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Vaikutusten arvioinnin tehostaminen automaattisen tiedonhankinnan ja data-analytiikan avulla
Julkaistu

03.10.2018

ISBN

978-952-287-611-9

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-611-9

Asiasanat ja teemat

tutkimus, tutkimustoiminta, vaikutukset, arviointi, massadata, data-analytiikka, julkinen hallinto

Sivumäärä

114

Info

Vaikutusten arviointi on erottamaton osa päätöksenteko- ja toiminnanseurantaprosesseja. Se perustuu tyypillisesti selvityksiin, joissa kategorisoidaan vaikutukset esimerkiksi taloudellisiin, teknologisiin, ympäristö-, verkostollisiin ja sosiaalisiin vaikutuksiin. Haasteina on, että usean tekijän yhteisvaikutukset jäävät usein tarkastelun ulkopuolella, arvioinneissa käytettävä rekisteriaineisto ei ole reaaliaikaista, relevantteja data-aineistoja jätetään arvioinnin ulkopuolelle eikä systeemisiä kompleksisia ilmiöitä ymmärretä. VTT:n toteuttamassa hankkeessa ”Vaikutusten arvioinnin tehostaminen automaattisen tiedonhallinnan ja data-analytiikan avulla” selvitettiin, miten massadata ja data-analytiikka tehostavat vaikuttavuuden arviointia sekä koottiin tietoa parhaista massadatan hyödyntämiseen liittyvistä käytännöistä ja data-analytiikkaa hyödyntävistä ratkaisuista. Lisäksi arvioitiin uusien tietolähteiden ja systeemisen vaikutusten arvioinnin mahdollisuuksia julkisella sektorilla. Hankkeessa tarkasteltiin tutkimuskysymyksiä yksityiskohtaisesti kahdessa tapausesimerkissä: ”Nuorten mielenterveys ja syrjäytyminen” sekä ”Alueiden kehittäminen”. Hankkeen tuloksena syntyi tietoa systeemisen vaikutusten arvioinnin, massadatan ja data-analytiikan hyödyntämismahdollisuuksista annetussa kontekstissa sekä ehdotuksia toimintamalleista ja -tavoista, näitä menetelmiä voidaan ottaa käyttöön julkisen sektorin vaikutusten arvioinnissa.

Hinta

39,60 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy