Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Kuva

Ilmastokestävä Suomi - Toimintamalli sää- ja ilmastoriskien arviointien järjestämiseksi

Julkaistu:10.09.2018
ISBN:ISBN:978-952-287-602-7
URN:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-602-7
Asiasanat ja teemat:tutkimus, tutkimustoiminta, riskinarviointi, toimintamalli, ilmastonmuutos
Sivumäärä:67
Info:Raportissa esitetään toimintamalli sää- ja ilmastoriskien arviointien järjestämiseksi. Toimintamallin mukaisessa riskienarvioinnissa tarkastellaan systemaattisesti vaaratekijöitä, riskeille altistumista ja haavoittuvuutta. Arvio tukee ilmastonmuutokseen sopeutumisen politiikkaa sekä valmius- ja varautumissuunnitelmien toimeenpanoa valtakunnallisella ja alueellisella tasolla, ja on integroitavissa turvallisuusstrategian mukaiseen kansalliseen riskiarvioon. Ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelman seurantaryhmää esitetään toimintamallin koordinoivaksi tahoksi. Toimintamallin edellytys on systemaattinen tiedonkeräys. Luotettavia sää- ja ilmastoriskien arvioita voidaan laatia eri maantieteellisissä mittakaavoissa varmistamalla tietojärjestelmien yhteentoimivuus, lisäämällä paikkatietoa eri aineistoihin, ottamalla käyttöön uusia tiedonkeruumenetelmiä ja kehittämällä tietojen saatavuutta. Eräiden biologisten ja uusiutuvien luonnonvarojen pitkäaikaisseurantojen ylläpito tulee ratkaista. Toinen kehitettävä alue on taloudellisten aineistojen jakaminen. Toimintamallia voidaan soveltaa myös kunta- ja maakuntatasolla. Riskien parempi tuntemus auttaa varautumisessa ilmastonmuutoksen vaikutuksiin, sopeutumiskyvyn yleisessä vahvistamisessa sekä konkreettisten toimien suunnittelussa ja toteuttamisessa. Työ tehtiin “Sää- ja ilmastoriskien arviointi ja toimintamallit” -hankkeessa (SIETO) vuosina 2017-2018.
Hinta:32,00 €
 
»Valtioneuvoston julkaisuarkisto