Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Kuva

Saamelaiskäräjälain muutosta valmistelevan toimikunnan mietintö

Julkaistu:31.08.2018
ISBN:ISBN:978-952-259-704-5
URN:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-704-5
Asiasanat ja teemat:saamelaiset, alkuperäiskansat, saamelaiskäräjät
Sivumäärä:248
Info:

Toimikunnan mietintö sisältää selvityksen työn lähtökohdista ja hallituksen esityksen muotoon laaditun ehdotuksen saamelaiskäräjälain eräiden säännösten uudistamisesta.

Esitysluonnoksen sisältämät muutokset koskevat pääosin saamelaiskäräjien tehtäviä ja toimivaltaa, toimielinrakenteita ja vaaleja ja äänioikeutta koskevaa sääntelyä. Lisäksi tarkoituksena on nykyaikaistaa joiltakin osin jo vanhentuneeksi käynyttä sääntelyä.

Keskeinen ehdotus on selventää, että laissa säädetään oikeudesta äänestää saamelaiskäräjävaaleissa ja tulla merkityksi vaaliluetteloon, ei saamelaisille muutoin alkuperäiskansana kuuluvista oikeuksista. Äänioikeuden lakisääteisiä edellytyksiä ehdotetaan uudistettaviksi vuonna 2017 parafoidun pohjoismaisen saamelaissopimuksen suuntaisesti. Esitysluonnoksessa pyritään myös selkeyttämään nykyisiä vaalisäännöksiä sekä oikaisu- ja muutoksenhakujärjestelmää. Toimikunta ehdottaa, että seuraavia saamelaiskäräjien vaaleja siirrettäisiin vuodella riittävän siirtymäajan takaamiseksi.

Saamelaiskäräjälain mukaan viranomaisilla on neuvotteluvelvoite saamelaiskäräjien kanssa tietyissä asioissa, jotka vaikuttavat saamelaisten asemaan alkuperäiskansana. Ehdotuksen mukaan säännös uudistettaisiin yhteistoiminta ja -neuvotteluvelvoitteeksi.

Mietinnön tiivistelmä on pohjoissaamen, inarinsaamen ja koltansaamen sekä ruotsin kielillä.

Hinta:59,00 €
 
»Valtioneuvoston julkaisuarkisto