Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Sukupuolitietoinen budjetointi – muiden maiden hyvät käytännöt
Julkaistu

27.04.2018

ISBN

978-952-287-526-6

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-526-6

Asiasanat ja teemat

tutkimus, tutkimustoiminta, sukupuoli, budjetointi, vaikutukset, arviointi, talousarvio, tasa-arvo, sukupuolinäkökulman, valtavirtaistaminen, talouspolitiikka

Sivumäärä

51

Info

Talousarviolla ja muilla julkisen talouden hallintaan liittyvillä prosesseilla ja päätöksillä on sukupuolivaikutuksia. Ne voivat joko edistää sukupuolten tasa-arvoa tai lisätä epätasa-arvoa. Sukupuolitietoinen budjetointi on tasa-arvon edistämisen strategia, joka keskittyy julkisten varojen keräämiseen, käyttöön ja hallintaan sekä laajempaan talouspoliittiseen päätöksentekoon. Vaikka sukupuolitietoinen budjetointi on noussut OECD:n ja IMF:n kaltaisten kansainvälisten talousinstituutioiden agendalle, käsite tunnetaan Suomessa yhä huonosti. Selvityksestä tarkastellaan talousarvion sukupuolivaikutusten arvioinnin ja sukupuolitietoisen budjetoinnin hyviä käytäntöjä muissa Euroopan maissa. Raportti tarjoaa päättäjille ja sidosryhmille yleistajuista, tutkimukseen perustuvaa tietoa sukupuolitietoisen budjetoinnin työkaluista ja sen toimeenpanoa tukevista tekijöistä ja käytännöistä. Muiden maiden kokemuksista opittu muodostaa tietopohjan talousarvion sukupuolivaikutusten arvioinnin ja sukupuolitietoisen budjetoinnin kehittämiselle Suomen valtionhallinnossa. Selvitystä voi hyödyntää myös kehitettäessä sukupuolitietoista budjetointia alue- ja paikallistasolla

Hinta

20,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)vnk.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy