Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Kuva

Kvinnor, fred och säkerhet - Finlands nationella handlingsplan 2018-2021

Julkaistu:06.04.2018
ISBN:ISBN:978-952-281-329-9
URN:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-281-329-9
Asiasanat ja teemat:Utrikes- och säkerhetspolitik, FN, Säkerhetsrådet, fred, väpnade konflikter, kvinnans ställning, krishantering, fredsförhandlingar, utvecklingssamarbete, jämställdhet
Sivumäärä:64
Info:

Huvudmålet för FN:s säkerhetsråds resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet och de därpå följande resolutionerna medlemsstaterna är att stärka kvinnors roll och beslutanderätt vid konfliktförebyggande, konfliktlösning och fredsuppbyggande, och att betydligt öka kvinnors säkerhet och de faktorer som påverkar den. Hänsyn ska inte enbart tas till kvinnors och flickors specialbehov, utan även till mäns och pojkars. Resolutionerna om kvinnor, fred och säkerhet utgör en omfattande helhet som är ett viktigt element när det gäller att genomföra principerna för FN:s tre pelare, fred och säkerhet, utveckling och mänskliga rättigheter.

Målen för Finlands tredje handlingsplan för perioden 2018-2021 är: 1. Kvinnors betydelsefulla deltagande och integrationen av könsperspektivet i medling, fredsprocesser och övergångsprocesser ökar 2. Kvinnors betydelsefulla deltagande i konfliktförebyggandet och fredsbygget ökar 3. Integrationen av könsperspektivet i säkerhetssektorn och krishanteringen blir effektivare 4. Skyddet av kvinnor och flickor i konfliktområden, respekten för deras rättigheter och tillgodoseendet av deras behov stärks.

Finland har starkt förbundit sig till 1325-agendan. Olika förvaltningsområden deltar på bred front i genomförandet av handlingsplanen. Civilsamhällets aktörer i Finland och krisområden har en viktig roll i genomförandet, uppföljningen och utvärderingen av handlingsplanen. Genomförandet av den nationella handlingsplanen följs upp systematiskt

Hinta:20,00 €
 
»Valtioneuvoston julkaisuarkisto