Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Kuva

Naiset, rauha ja turvallisuus - Suomen kansallinen toimintaohjelma 2018-2021

Julkaistu:06.04.2018
ISBN:ISBN:978-952-281-325-1
URN:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-281-325-1
Asiasanat ja teemat:Ulko- ja turvallisuuspolitiikka, YK, Turvallisuusneuvosto, rauha, naisen asema, kriisinhallinta, rauhanneuvottelut, kehitysyhteistyö, tasa-arvo
Sivumäärä:64
Info:

YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1325 ”Naiset, rauha ja turvallisuus” ja sitä seuranneiden päätöslauselmien päätavoitteina on vahvistaa naisten roolia ja päätösvaltaa konfliktien ehkäisyssä, ratkaisemisessa ja rauhanrakentamisessa sekä lisätä merkittävästi naisten turvallisuutta ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Ei ainoastaan naisten ja tyttöjen, vaan myös miesten ja poikien erityistarpeet tulisi ottaa huomioon. Naiset, rauha ja turvallisuus - päätöslauselmat muodostavat laajan kokonaisuuden, joka on keskeinen elementti YK:n pilarien – rauhan ja turvallisuuden, kehityksen ja ihmisoikeuksien periaatteiden toimeenpanossa.

Suomen kolmannen kansallisen naiset, rauha ja turvallisuustoimintaohjelman tavoitteet kaudelle 2018-2021 ovat: 1. Naisten merkityksellinen osallistuminen ja sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen rauhanvälityksessä, rauhanprosesseissa ja siirtymäprosesseissa vahvistuu 2. Naisten merkityksellinen osallistuminen konfliktien ehkäisemiseen ja rauhanrakentamiseen vahvistuu 3. Turvallisuussektorilla ja kriisinhallinnassa tehostetaan sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista 4. Naisten ja tyttöjen suojelu sekä oikeuksien toteutuminen ja tarpeisiin vastaaminen kriiseissä vahvistuu.

Suomi on vahvasti sitoutunut 1325-agendaan. Toimeenpanoon osallistuvat laajasti eri hallinnonalat. Kansalaisyhteiskunnan toimijoilla sekä Suomessa että kriisialueilla on keskeinen rooli kansallisen toimintasuunnitelman täytäntöönpanossa, seurannassa ja arvioinnissa. Toimintaohjelman toteutumista seurataan järjestelmällisesti

Hinta:20,00 €
 
»Valtioneuvoston julkaisuarkisto