Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Ilmansaasteiden haittakustannusmalli Suomelle (IHKU)
Julkaistu

27.03.2018

ISBN

978-952-287-530-3

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-530-3

Asiasanat ja teemat

tutkimus, tutkimustoiminta, ilma, haitat, kustannukset, terveys

Sivumäärä

50

Info

Ilmansaasteiden haittakustannusmalli Suomelle (IHKU) –hankkeen tavoitteena oli arvioida kotimaisten ilmansaastepäästöjen vaikutuksia pienhiukkaspitoisuuksiin ja niistä aiheutuvien terveyshaittojen kustannuksiin. Laskentamalliin sisällytettiin ilmansaasteiden ympäristöhaitoista vain pienhiukkaspitoisuuksien vaikutus ihmisten terveyteen, sillä pienhiukkaset on merkittävin ihmisten terveyteen vaikuttava ilman epäpuhtaus, ja sen arviointiin on olemassa vakiintuneet laskentamenetelmät. Muita haittoja ja aiempia vastaavia tutkimuksia on tarkasteltu kirjallisuuskatsauksessa. IHKU-malli on ensimmäinen koko Suomelle tehty, tärkeimmät ilmansaasteet kattava kehikko haittakustannusten arvioitiin. Hanke toteutettiin yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen (SYKE), Ilmatieteen laitoksen (IL) ja Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) kanssa. Kokonaisuudesta vastasi SYKE. Tässä raportissa esitetään mallinnusmenetelmät, joiden avulla on laskettu hankkeen keskeinen tulos: asiantuntijakäyttöön tarkoitettu haittakustannusmalli. Malli antaa keskiarvioistetut yksikkökustannukset valittujen ilmansaasteiden aiheuttamille terveyshaitoille päästökorkeudesta ja –sijainnista riippuen. Helppokäyttöistä mallia voi hyödyntää esimerkiksi ilmansuojelustrategioita suunniteltaessa ja erilaisten toimenpiteiden kustannustehokkuutta vertailtaessa. Raportissa on myös annettu esimerkkejä mahdollisista sovelluskohteista ja tulosten tulkinnasta. Yksikkökustannukset kotimaisten päästöjen terveyshaitoille ovat suuruusluokaltaan verrattavissa muissa maissa saatuihin tuloksiin, ja ne osoittavat että päästövähennyksistä on mahdollista saada merkittävää rahallista hyötyä myös Suomessa, jossa hengitysilman pienhiukkaspitoisuudet ovat verrattain alhaisia

Hinta

20,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)vnk.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy