Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Digiwars – Keeping the Force Digitaalisten hyödykkeiden ja liiketoimintamallien luotettavuuden parantaminen – parhaiden käytäntöjen määrittely
Julkaistu

23.03.2018

ISBN

978-952-287-524-2

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-524-2

Asiasanat ja teemat

tutkimus, tutkimustoiminta, hyödykkeet, tietoturvapalvelu, avoin data, avoimet rajapinnat, sertifikaatti, vastuullisuus, parhaat käytännöt

Sivumäärä

151

Info

Suomi on toistaiseksi menestynyt hyvin yhteiskunnan digitalisoimisessa. Kehitettävää kuitenkin riittää, sillä kotimaassa digitalisaation mahdollisuuksia on hyödynnetty vasta pieneltä osalta, ja muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta suuret digitaaliset vientimenestykset maailman markkinoille puuttuvat. Ihmisten haluun omaksua uutta teknologiaa vaikuttaa ratkaisevasti ellei suorastaan kriittisesti heidän luottamukseensa tätä tekniikkaa kohtaan. Luottamus ansaitaan yleensä hitaasti, ja se on äärimmäisen helppo menettää. Kansalaisten luottamuksen ansaitsemiseksi kaikkien digitaalisten palveluiden tuotta-jien ja tarjoajien pitää ponnistella päivittäin. Luottamus ansaitaan johdonmukaisella ja ennustettavalla toiminnalla. Jos nämä eivät ole kunnossa, mitkään temput eivät auta. Kuitenkin digitaalisilla palvelujen tuottajilla on käytettävissään useita valmiita tekniikoita ja toimintatapoja luotettavuuden osoittamiseen. Näihin kuuluvat julkaistut tietoturvakäytännöt sekä ansaitut ja esitellyt laatua kuvaavat sertifikaatit. Tässä tutkimuksessa arvioidaan erilaisten luottamusta herättävien toimenpiteiden vaikuttavuutta. Datan avoin julkaiseminen ja lisäarvon tuottaminen tähän dataan ovat keinoja tuottaa vaurautta ja hy-vinvointia digitaalisessa yhteiskunnassa. Vain käytössä oleva data tuottaa lisäarvoa. Tälläkin rintamalla on paljon tehtävää, sillä avoimen datan potentiaalista on otettu käyttöön kaikkialla maailmassa vasta vain murto-osa. Avoimen datan hyödyntämisessä, kuten myös luottamuksen ansaitsemisessa, on muis-tettava, että kyse on elämäntavasta ja asenteesta, ei vain joukosta tekniikoita ja toimintatapoja. Tässä tutkimuksessa etsitään ja esitellään keinoja, joilla datan hyödyntämistä avoimena voidaan tehostaa enti-sestään. Sekä avointa dataa että digitalisaatiota ja näihin kohdistuvaa luottamusta pyritään tukemaan laajalla ja osin melko monimutkaisella lainsäädännöllä. Tutkimus pyrkii myös antamaan kuvan regulaatioon liitty-vistä mahdollisuuksista ja rajoitteista luottamuksen rakentamista ja avoimen datan hyödyntämistä kos-kevassa työssä

Hinta

42,90 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy