Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
”Yksi yhdestä” –malli osana sääntelyn kehittämistä ja arviointia
Julkaistu

26.02.2018

ISBN

978-952-287-516-7

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-516-7

Asiasanat ja teemat

tutkimus, tutkimustoiminta, sääntely, normit, purkaminen, säädösvalmistelu

Sivumäärä

139

Info

Hanke selvitti yksi yhdestä -periaatteeksi (1/1-periaate) kutsutun normipurkuperiaatteen edistämistä työ- ja elinkeino-ministeriön (TEM) sekä maa- ja metsätalousministeriön (MMM) lainvalmistelutyössä. Hanke pilotoi ja testasi TEM:ssä laadittua laskentamallia työaikalain valmistelussa sekä elintarvikelainsäädännön kokonaisuudistuksessa. Ensimmäi-sessä vaiheessa hanke kartoitti kansainvälisiä yksi yhdestä –malleja ja kokemuksia niiden soveltamisesta dokument-tianalyysilla. Myös suomalaisten virkamiesten ja lainvalmistelijoiden näkemysten selvittäminen oli osa tätä vaihetta. Hankkeen toinen vaihe testasi TEM:n laskentamallia hyödyntäen haastattelu- ja kyselytutkimusta, yrityspaneeleita ja työpajoja. Loppuseminaari esitteli tuloksia hankkeen keskeisille sidosryhmille. Viestinnän ja tiedonlevittämisen tapoja olivat tapahtumat, verkkosivusto, blogit ja policy briefit. Artikkeli ammattilehdessä sekä tietojen tallentaminen jatko-käyttöä varten olivat myös osa hanketta. 1/1-malleilla on mahdollista laskea vain suoria yritysvaikutuksia. Kustannus-lajeista hallinnolliset taakat, julkiset maksut ja välittömät noudattamiskustannukset ovat laskettavissa olevia, harmikus-tannukset tyypillisesti eivät. Suomalaisen 1/1-mallin kehitystyötä ja pilotointia kannattaa jatkaa. On tärkeää huolehtia lainvalmistelijoiden riittävästä ohjeistuksesta ja tuesta. Selkeät tavoitteet, prosessit ja työkalut mahdollistavat aineisto-jen keräämisen ja analysoinnin mallia varten. Hallinnonalojen välinen koordinointi ja yhteistyö ovat välttämättömiä yksi yhdestä –jäämälaskennan ja –tilinpäätösmenettelyn toteuttamiseksi

Hinta

42,90 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy