Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Kuva

Osaamisen huoltovarmuus Suomen puolustuksen teknologisen ja teollisen perustan turvaamisessa

Julkaistu:20.12.2017
ISBN:ISBN:978-952-287-491-7 
URN:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-491-7 
Asiasanat ja teemat:tutkimus, tutkimustoiminta, huoltovarmuus, osaaminen, valmiussuunnittelu, turvallisuus
Sivumäärä:78
Info:

Sipilän hallituksen strategisen ohjelman linjaus, jonka mukaan Suomi ylläpitää laaja-alaisesti keskeisiin soti-laallisiin suorituskykyihin liittyvää kansallista teknologista osaamista sekä riittävää huoltovarmuutta ja puolus-tusteollisuutta kertoo siitä, että teollisuuden ja tiedeyhteisön osaamisesta on pidettävä jatkuvasti ja kaikissa oloissa tarkkaan huolta, jotta puolustusvoimat kykenee täyttämään omat velvoitteensa. Linjaus on erityisen keskeinen tulevien, pitkävaikutteisten meri- ja ilmavoimien materiaalihankintojen johdosta, joiden osalta huo-mio kohdistuu tulevaisuudessa tarvittavan sotilaallisen huoltovarmuuden edellyttämään teknologiseen ja teol-liseen perustaan. Tässä selvityksessä tarkasteltiin osaamispohjaisen huoltovarmuuden keskeisiä kehitysnäkymiä ja toimenpi-teitä, joilla huoltovarmuutta voidaan tukea pitkällä aikajänteellä. Hankkeessa kartoitettiin osaamisen huolto-varmuuden kriittisten osa-alueiden nykytilaa, minkä jälkeen suoritettiin tarkempi analyysi kolmen valitun tek-nologia-alueen kohdalla. Edellisen lisäksi suoritettiin pitkän aikavälin ennakointitoimintaa tähän tarkoitukseen kehitetyn osaamistutkan avulla, joka toimii työkaluna osaamisen tilannekuvan luomiseen. Tutkimuksen tulok-sena syntyi osaamisen tilannekuvan konsepti, joka tarjoaa keinon Suomen puolustuksen teknisten ja muiden osaamistarpeiden seurantaan sekä mahdollisuuden vaikuttaa maan kannalta välttämättömän teknologia-osaamisen kehittymiseen ja sen ylläpitoon

Hinta:32,00 €
 
»Valtioneuvoston julkaisuarkisto