Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Avloppsvatten i glesbygdsområden – Lagstiftning och praxis
Julkaistu

21.12.2017

ISBN

978-952-11-4766-1

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-11-4766-1

Asiasanat ja teemat

glesbygd, hushållsspillvatten, avloppsvattenhantering, avloppsvattensystem, hanteringssystem, små reningsverk, miljöskyddslagen, vattenskydd, författningar, bestämmelser, planering, rådgivning, tillämpning, guider

Sivumäärä

98

Info

Ändringen av miljöskyddslagen gällande avloppsvattenhanteringen i glesbygdsområden trädde i kraft 3.4.2017. Samtidigt trädde en ny statsrådsförordning i kraft gällande hushållsspillvatten utanför avloppsnätets områden, d.v.s. förordning om fragmenterat avloppsvatten. De nya förordningarna ersatte regleringen från 2011, på basis av vilken miljöministeriet publicerade den första miljöguiden om avloppsvatten i glesbebyggelse.

I denna publikation behandlas den nya lagstiftningen från 2017 och andra aktuella författningar och bestämmelser som påverkar hanteringen av avloppsvatten i glesbydsområden samt deras tillämpning i praktiken. I publikationen beskrivs hanteringskraven på avloppsvatten i glesbebyggelse och hur dessa krav kan uppfyllas. En viktig utgångspunkt är en bra och sakkunnig planering av avloppsvattensystemet. Publikationen ger svar på frågor som har framförts i offentligheten om avloppsvattenhanteringen i glesbygdsområden. Den erbjuder framförallt stöd för de experter som å yrkets vägnar kommer i kontakt med hanteringen av avloppsvatten

Hinta

39,60 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy