Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Orko, Inka; Ritschkoff, Anne-Christine; Lantto, Raija
Kiertotalouden ekosysteemit
Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja : 2020:13  
(työ- ja elinkeinoministeriö, 21.02.2020)
Karhunen, Hannu; Kerko, Santtu; Kiema, Ilkka; Lähdemäki, Sakari
Erikokoisten yritysten rooli taloudessa ja kasvun aikaansaamisessa
Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja : 2020:7  
(työ- ja elinkeinoministeriö, 20.02.2020)
Koivukoski-Kouhia, Piritta; Jartti, Petteri
Oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä annetun lain muuttaminen : Työryhmän mietintö
Oikeusministeriön julkaisuja, Mietintöjä ja lausuntoja : 2020:11  
(oikeusministeriö, 20.02.2020)
Hänninen, Joel
Matkailupolitiikan kehittyminen Suomessa hallinnon näkökulmasta
Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja : 2020:11  
(työ- ja elinkeinoministeriö, 20.02.2020)
Kansallinen väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennalta ehkäisyn toimenpideohjelma 2019–2023 : Periaatepäätös 19.12.2019
Sisäministeriön julkaisuja : 2020:1  
(sisäministeriö, 19.02.2020)
Nationellt åtgärdsprogram för förebyggande av våldsbejakande radikalisering och extremism 2019–2023: Statsrådets principbeslut 19.12.2019
Inrikesministeriets publikationer : 2020:2  
(sisäministeriö, 19.02.2020)
Busk, Henna; Holappa, Veera; Hyartt, Maria; Laamanen, Jani-Petri; Vainiomäki, Jari
Työvoiman ammatillisen liikkuvuuden osatekijät ja ohjauskeinot
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 2020:10  
(valtioneuvoston kanslia, 19.02.2020)
Spending Limits Handbook : Preparation and Adjustment of Spending Limits for the Parliamentary Term 2020–2023
Publications of the Ministry of Finance : 2020:8  
(valtiovarainministeriö, 19.02.2020)
Pöllänen, Katri
Yhteistoiminta-asiamiehen toimiston toimintakertomus 2019
Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja : 2020:12  
(työ- ja elinkeinoministeriö, 19.02.2020)
Kortesoja, Anna; Sepponen, Susanna; Hjelt, Mari; Raivio, Tuomas; Värre, Ulla; Häkämies, Suvi; Mikkola, Jenni
Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -toimenpiteen (2016–2018) arviointi
Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja : 2020:2  
(työ- ja elinkeinoministeriö, 19.02.2020)
Hallituksen lainsäädäntöohjelma: Suunnitelma vaalikauden 2019–2023 keskeisistä lainsäädäntöhankkeista
Valtioneuvoston julkaisuja : 2020:1  
(valtioneuvosto, 19.02.2020)
Lohiniva-Kerkelä, Mirva
Suomen ja Norjan välinen rajaseutuyhteistyö ja sen esteet
Valtiovarainministeriön julkaisuja : 2020:10  
(valtiovarainministeriö, 14.02.2020)
Rautio, Lauri
Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) perustamista koskevaa asetusta täydentävä lainsäädäntö : Lausuntotiivistelmä
Oikeusministeriön julkaisuja, Mietintöjä ja lausuntoja : 2020:5  
(oikeusministeriö, 14.02.2020)
Paikallisen sopimisen tila ja edistämisen edellytykset: Paikallinen sopiminen –alatyöryhmän selvitys
Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja : 2020:8  
(työ- ja elinkeinoministeriö, 14.02.2020)
International Evaluation of the VATT Institute for Economic Research : Report of the Evaluation Panel
Publications of the Ministry of Finance : 2020:14  
(valtiovarainministeriö, 14.02.2020)
Kunnat käännekohdassa? : Kuntien tilannekuva 2020
Valtiovarainministeriön julkaisuja : 2020:13  
(valtiovarainministeriö, 13.02.2020)
Harri, Ari-Matti; Liukkonen, Juha-Matti; Rowley, Christopher; Aaltola, Mika; Näsilä, Antti; Huovelin, Juhani
AVAUS : Avaruuden uuden toimintaympäristön turvallisuusulottuvuudet ja liiketoiminta
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta : 2020:8  
(valtioneuvoston kanslia, 13.02.2020)
Tammenmaa, Corinna
Usean kielen merkitseminen väestötietojärjestelmään -selvitys
Oikeusministeriön julkaisuja, Selvityksiä ja ohjeita : 2020:8  
(oikeusministeriö, 13.02.2020)
Tammenmaa, Corinna
Utredning om antecknande av flera språk i befolkningsdatasystemet
Justitieministeriets publikationer, Utredningar och anvisningar : 2020:9  
(oikeusministeriö, 13.02.2020)
Turunen, Juha-Pekka; Peltonen, Lasse; Karjalainen, Timo
Tenon kalastussopimuksen vaikutukset : sopimuksen toimivuuden arviointi eri osapuolten näkökulmasta
Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja : 2020:2  
(maa- ja metsätalousministeriö, 12.02.2020)
Honkatukia, Juha; Keskinen, Peetu; Ruuskanen, Olli-Pekka; Villanen, Juuso
Dieselin verotuen vaikutusten arviointi
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 2020:4  
(valtioneuvoston kanslia, 11.02.2020)
Vorma, Helena; Rotko, Tuulia; Larivaara, Meri; Kosloff, Anu
Nationell strategi för psykisk hälsa och nationellt program för suicidprevention 2020–2030
Social- och hälsovårdsministeriets publikationer : 2020:7  
(sosiaali- ja terveysministeriö, 11.02.2020)
Kokko, Teemu; Spens, Karen; Aholainen, Reijo; Hakala, Johanna; Hokkanen, Janne; Holmström, Sirpa; Lundin, Kenneth; Lähdeniemi, Sofia; Paakkanen, Irinja; Vihma-Purovaara, Tiina
Yhteistyössä maailman parasta : Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainvälisyyden edistämisen linjausten 2017–2025 seuranta ja kehittäminen
Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja : 2020:14  
(opetus- ja kulttuuriministeriö, 11.02.2020)
Vorma, Helena; Rotko, Tuulia; Larivaara, Meri; Kosloff, Anu
Kansallinen mielenterveysstrategia ja itsemurhien ehkäisyohjelma vuosille 2020–2030
Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja : 2020:6  
(sosiaali- ja terveysministeriö, 11.02.2020)
Nurminen, Minnamaria
Vapaaehtoista maanpuolustusta koskevan lainsäädännön kehittämishanke : Työryhmän mietintö 2/2018 : Lausuntoyhtenveto
Puolustusministeriön julkaisuja : 2018:3  
(puolustusministeriö, 10.02.2020)
Haanpää, Susanna; Manu, Samuli; Siltanen, Kirsi
Taiteen ja kulttuurin toimialan tilasto- ja tietoperusta. Nykytila ja kehittämisehdotukset
Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja : 2020:13  
(opetus- ja kulttuuriministeriö, 04.02.2020)
Rajaniemi, Jere; Rappe, Erja
Ikäystävällisyyden edistäminen asuinalueilla ja taajamissa
Ympäristöministeriön julkaisuja : 2020:2  
(ympäristöministeriö, 04.02.2020)
Pohjola, Matti
Teknologia, investoinnit, rakennemuutos ja tuottavuus : Suomi kansainvälisessä vertailussa
Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja : 2020:5  
(työ- ja elinkeinoministeriö, 04.02.2020)
Ilmakunnas, Pekka; Malmi, Teemu; Riipinen, Toni; Vainio, Arttu
Kuntien rahoitusperiaate
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 2020:5  
(valtioneuvoston kanslia, 03.02.2020)
Matinen, Matti
Selvitys luonnollisten henkilöiden maastapoistumisverosta : Suomessa asumisaikana kertyneen omaisuuden realisoitumattoman arvonnousun verotus
Valtiovarainministeriön julkaisuja : 2020:9  
(valtiovarainministeriö, 03.02.2020)
Nylén-Karo, Siru; Staff, Mikko
Sosiaali- ja terveysministeriön toimintasuunnitelma 2020–2023 : Toimenpiteet vuodelle 2020
Raportteja ja muistioita : 2020:2  
(sosiaali- ja terveysministeriö, 31.01.2020)
Pk-toimialabarometri : Liike-elämän palvelut, syksy 2019
(työ- ja elinkeinoministeriö, 31.01.2020)
Finér, Leena; Lepistö, Ahti; Karlsson, Kristian; Räike, Antti; Tattari, Sirkka; Huttunen, Markus; Härkönen, Laura; Joensuu, Samuli; Kortelainen, Pirkko; Mattsson, Tuija; Piirainen, Sirpa; Sarkkola, Sakari; Sallantaus, Tapani; Ukonmaanaho, Liisa
Metsistä ja soilta tuleva vesistökuormitus 2020
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 2020:6  
(valtioneuvoston kanslia, 31.01.2020)
Tammikko, Teemu; Iso-Markku, Tuomas
EU:n ulkoinen terrorismin torjunta: kehitys, rakenteet ja toimet
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 2020:7  
(valtioneuvoston kanslia, 30.01.2020)
Rakennetun ympäristön tietoalustan tekijänoikeusselvitys
Ympäristöministeriön julkaisuja : 2020:3  
(ympäristöministeriö, 30.01.2020)
Talousnäkymät ja palkanmuodostus : Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunnan raportti 30.1.2020
Valtiovarainministeriön julkaisuja : 2020:11  
(valtiovarainministeriö, 30.01.2020)
Suomalaisten mielipiteitä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, maanpuolustuksesta ja turvallisuudesta
Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta - Tiedotteita ja katsauksia : 2020:1  
(puolustusministeriö, 29.01.2020)
Finländarnas åsikter om utrikes- och säkerhetspolitiken, försvaret och säkerheten
PFI Pressmeddelanden och översikter : 2020:2  
(puolustusministeriö, 29.01.2020)
Finns´opinions on foreign and security policy, national defence and security
ABDI Bulletins and reports : 2020:3  
(puolustusministeriö, 29.01.2020)
Ahola, Sakari; Aittola, Helena; Salminen, Timo; Spoof, Jenny
Lukioiden korkeakoulu- ja työelämäyhteistyö
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 2020:3  
(valtioneuvoston kanslia, 29.01.2020)
Nuorten tulosperustaiset hankinnat : Tuloksellisuustutkimus
Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja : 2020:4  
(työ- ja elinkeinoministeriö, 29.01.2020)
Kehyskäsikirja : Kuvaus vaalikauden kehyksen 2020−2023 laadinnasta ja ylläpidosta
Valtiovarainministeriön julkaisuja : 2020:7  
(valtiovarainministeriö, 29.01.2020)
Biokaasuohjelmaa valmistelevan työryhmän loppuraportti
Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja : 2020:3  
(työ- ja elinkeinoministeriö, 28.01.2020)
Tolvanen, Matti
Rikosketjun LEAN-hanke : Selvityshenkilön raportti
Oikeusministeriön julkaisuja, Selvityksiä ja ohjeita : 2020:6  
(oikeusministeriö, 28.01.2020)
Sosiaali-, terveys- sekä työ- ja elinkeinoalojen yhteisten palvelujen sanasto
Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja : 2019:67  
(työ- ja elinkeinoministeriö, 28.01.2020)
Mäklin, Suvi; Laukkonen, Marja-Lisa; Aaltonen, Katri; Heino, Pekka; Koskinen, Hanna; Saastamoinen, Leena; Hyvärinen, Antti; Reinikainen, Leena
Lääkehoidon kokonaiskustannukset ja apteekkitalous : Esiselvitys
Raportteja ja muistioita : 2020:1  
(Sosiaali- ja terveysministeriö, 27.01.2020)
Pohjalainen, Anna; Ylikoski, Laura
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen soveltamiskokemuksia Suomessa : Lausuntotiivistelmä
Oikeusministeriön julkaisuja, Mietintöjä ja lausuntoja : 2020:7  
(oikeusministeriö, 24.01.2020)
Kostiainen, Juho; Lehtiö, Sakari; Napari, Sami; Puumalainen, Markku
Overview of Central Government Risks and Liabilities, Autumn 2019
Publications of the Ministry of Finance : 2020:6  
(valtiovarainministeriö, 24.01.2020)
Framtidens social- och hälsocentral 2020–2022 : Program och projekthandbok
Social- och hälsovårdsministeriets publikationer : 2020:4  
(Social- och hälsovårdsministeriet, 23.01.2020)
Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia 2017–2021 : Toimeenpanosuunnitelma
Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja : 2020:1  
(sosiaali- ja terveysministeriö, 23.01.2020)
Hinnat sis. alv 10 %