Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa

Ei niin suurta riitaa, ettei sopu sitä sovita. Asiantuntija-avusteisen huoltoriitojen tuomioistuinsovittelun seurantaryhmän loppuraportti58,30 €
Haja-asutuksen jätevedet – Lainsäädäntö ja käytännöt47,30 €
Harvaan asuttu maaseutu – mahdollisuuksia täynnä. Harvaan asutun maaseudun strategia 2017–202047,30 €
Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä - varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset42,90 €
Jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuus mieleiseen harrastukseen42,90 €
Kansainväliset ympäristösopimukset ja Suomi – Sopimukset kansainvälisen ympäristöyhteistyön edistäjinä62,70 €
Kansallinen metsästrategia 2025 – päivitys52,80 €
Keski-Suomen kotikuntoutuskokeilun tulokset ja suositukset - Kukoistava kotihoito -hankkeen osaraportti52,80 €
Kierrätyksestä kiertotalouteen Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 202342,90 €
Kiusaamisen ehkäisy sekä työrauhan edistäminen varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa sekä toisella asteella. Loppuraportti58,30 €
Kolmas sektori viranomaisten turvallisuustoiminnan tukena79,20 €
Lapsenhuoltolain uudistaminen. Työryhmän mietintö62,70 €
Lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien edistäminen; Avustuskäytännöt ja vapaaehtoistoiminnan helpottaminen42,90 €
Luontotyyppien soveltuminen ekologiseen kompensaatioon Suomessa62,70 €
Maahanmuuttajat ja työvoimapoliittisten toimenpiteiden vaikuttavuus47,30 €
Maakunta- ja sote-uudistuksen loppuraportti62,70 €
Mahdollisuuksien museo - Opetus- ja kulttuuriministeriön museopoliittinen ohjelma 203042,90 €
Metsälappalainen kulttuuri ja sen edistäminen47,30 €
Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon tila Suomessa. Alueellinen kartoitus ja suositusehdotukset laadun ja saatavuuden parantamiseksi58,30 €
Rangaistusluonteisia hallinnollisia seuraamuksia koskevan sääntelyn kehittäminen. Työryhmän mietintö42,90 €
Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon johdolle ja turvallisuusasiantuntijoille47,30 €
Saamelaiskäräjälain muutosta valmistelevan toimikunnan mietintö83,60 €
Saamelaisten asioita koskeva sovintoprosessi Kuulemisraportti94,60 €
Statens tjänste- och arbetsvillkor 2018–202089,10 €
Suomalaisten mielipiteitä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, maanpuolustuksesta ja turvallisuudesta47,30 €
Svenskt lagspråk i Finland Slaf – ruotsinkielinen lakikieli119,90 €
Sähköisen asioinnin tietoturvallisuus -ohje47,30 €
Sää- ja ilmastoriskit Suomessa - Kansallinen arvio52,80 €
Tekoälyn kokonaiskuva ja osaamiskartoitus47,30 €
TIEKARTTA 2030. Aikuisten parissa tehtävän sosiaalityön tulevaisuusselvitys52,80 €
Toimeentulotuki. Opas toimeentulotukilain soveltajille62,70 €
Työpoliittinen aikakauskirja 1/201958,30 €
Työpoliittinen aikakauskirja 2/201952,80 €
Valtakunnallisesti arvokkaat kivikot – Osa 179,20 €
Valtion hankintakäsikirja 201799,00 €
Valtion matkustussääntö 201942,90 €
Valtion virka- ja työehdot 2018–202089,10 €
Valtioneuvoston selonteko keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta vuoteen 2030 – Kohti ilmastoviisasta arkea58,30 €
Vihreä julkinen rakentaminen - Hankintaopas42,90 €
Vähähiilisen rakentamisen hankintakriteerit42,90 €
Yhdenvertaiset mahdollisuudet harrastaa -painopisteenä harrastamisen hinta52,80 €
Yhtenäiset kiireettömän hoidon perusteet 201999,00 €

Hinnat sis. alv 10 %