Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Liedes, Jukka
Kulttuurialan eettinen toimielin
Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja : 2020:23  
(opetus- ja kulttuuriministeriö, 03.08.2020)
Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tulostavoitteet vuodelle 2020
Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja : 2020:40  
(työ- ja elinkeinoministeriö, 22.07.2020)
Innanen, Tanja
Jäädyttämis- ja konfiskaatioasetusta (EU 2018/1805) täydentävä lainsäädäntö : Lausuntotiivistelmä
Oikeusministeriön julkaisuja, Mietintöjä ja lausuntoja : 2020:10  
(oikeusministeriö, 20.07.2020)
Häggblom, Olle; Härkönen, Laura; Joensuu, Samuli; Keskisarja, Ville; Äijö, Helena
Riktlinjer för vattenhushållningen inom jord- och skogsbruket i en föränderlig miljö
Jord- och skogsbruksministeriets publikationer : 2020:10  
(maa- ja metsätalousministeriö, 16.07.2020)
Minna Pekkonen, Terhi Ryttäri, Antti Belinskij, Saija Koljonen, Heikki Mykrä, Kirsi Kostamo, Petri Ahlroth
Tietotaso ja kokemukset ekologisesta kompensaatiosta Suomessa
Ympäristöministeriön julkaisuja : 2020:20  
(ympäristöministeriö, 15.07.2020)
Vuorensyrjä, Matti; Rauta, Jenita
Poliisibarometri 2020: Kansalaisten arviot poliisin toiminnasta ja Suomen sisäisen turvallisuuden tilasta
Sisäministeriön julkaisuja : 2020:12  
(sisäministeriö, 15.07.2020)
Cederlöf, Magnus; Siljander, Riikka
Klimatårsberättelse 2020
Miljöministeriets publikationer : 2020:18  
(ympäristöministeriö, 08.07.2020)
Cederlöf, Magnus; Siljander, Riikka
Annual Climate Report 2020
Publications of the Ministry of the Environment : 2020:19  
(ympäristöministeriö, 08.07.2020)
Kiriakos, Sami; Kimpimäki, Minna; Korkman, Julia; Lehtinen, Miia; Melander, Sakari; Paakkanen, Katariina; Piha, Otava; Rask, Riikka; Reenilä, Yrjö; Tarvainen, Liisa
Rikoslain seksuaalirikossäännösten kokonaisuudistus
Oikeusministeriön julkaisuja, Mietintöjä ja lausuntoja : 2020:9  
(oikeusministeriö, 07.07.2020)
Valtion virka- ja työehdot 2020–2022
Valtiovarainministeriön julkaisuja : 2020:48  
(valtiovarainministeriö, 07.07.2020)
Iivonen Esa, Pollari Kirsi
Den rättsliga grunden i den nationella barnstrategin
Rapporter och promemorior : 2020:24  
(sosiaali- ja terveysministeriö, 07.07.2020)
Aalto, Assi; Ahola, Ilari; Hytönen, Jukka; Paavonen, Marja; Palmén, Olli; Pääkkönen, Jenni; Tamminen, Veliarvo
Suomen julkisen talouden kestävyys
Valtiovarainministeriön julkaisuja : 2020:59  
(valtiovarainministeriö, 07.07.2020)
Vainio, Niklas; Tarkka, Valpuri; Jaatinen, Tanja
Arviomuistio hallinnon automaattiseen päätöksentekoon liittyvistä yleislainsäädännön sääntelytarpeista
Oikeusministeriön julkaisuja, Selvityksiä ja ohjeita : 2020:14  
(oikeusministeriö, 06.07.2020)
Koronapandemian vaikutukset kuntien kulttuuritoimintaan
Valtioneuvoston julkaisuja : 2020:23  
(valtioneuvosto, 03.07.2020)
Luottolaitos- ja kriisinratkaisulainsäädännön tarkistamista valmistelevan työryhmän muistio
Valtiovarainministeriön julkaisuja : 2020:58  
(valtiovarainministeriö, 03.07.2020)
Korkeimpien oikeuksien yhteistyön kehittäminen : Työryhmän mietintö
Oikeusministeriön julkaisuja, Mietintöjä ja lausuntoja : 2020:6  
(oikeusministeriö, 01.07.2020)
Report on State Annual Accounts 2019 Annex 4 State corporate holdings, government undertakings and off-budget funds
Publications of the Finnish Government : 2020:22  
(valtioneuvosto, 01.07.2020)
Oikeusministeriön kirjanpitoyksikön (KPY 150) taloussääntö
Oikeusministeriön julkaisuja, Toiminta ja hallinto : 2020:7  
(oikeusministeriö, 01.07.2020)
Ekonomistadga för justitieministeriets bokföringsenhet (BFE 150)
Justitieministeriets publikationer, Verksamhet och förvaltning : 2020:8  
(oikeusministeriö, 01.07.2020)
Tornivaara, Anna; Turunen, Kaisa; Lahtinen, Tatu; Heino, Neea; Pasanen, Antti; Reinikainen, Jussi; Jouttijärvi, Timo; Häkkinen, Jani; Karjalainen, Niko; Viitasalo, Matias
Suljettujen ja hylättyjen kaivannaisjätealueiden kunnostustarpeen arviointi
Ympäristöministeriön julkaisuja : 2020:16  
(ympäristöministeriö, 30.06.2020)
Granqvist, Kaisa; Mäntysalo, Raine; Valli, Raisa; Kanninen, Vesa; Herneoja, Anne; Kosonen, Kati-Jasmin; Ronkainen, Tiina; Piippo, Tero
Strategisuus ja transskalaarisuus liikennejärjestelmäsuunnittelun ja alueidenkäytön suunnittelun yhteensovittamisessa: Alueidenkäytön ja liikennejärjestelmän suunnittelun yhteensovittaminen ilmiölähtöisesti
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 2020:35  
(valtioneuvoston kanslia, 29.06.2020)
Huhta, Jaana; Karppanen, Satu
Mot ett åldersvänligt samhälle : Rapport från arbetsgruppen för reform av servicen för äldre personer
Rapporter och promemorior : 2020:22  
(sosiaali- ja terveysministeriö, 26.06.2020)
Seutukaupunkiohjelman toimeenpano-ohjelma 2020–2022
Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja : 2020:39  
(työ- ja elinkeinoministeriö, 26.06.2020)
Blanco Sequeiros, Andreas
Lasten valtakunnalliset yhtenäiset kiireellisen hoidon perusteet
Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja : 2020:18  
(sosiaali- ja terveysministeriö, 25.06.2020)
Kemppinen, Petri
Selvitys kotimaisen audiovisuaalisen sisällöntuotannon rahoituspohjan vahvistamisen uusista mahdollisuuksista
Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja : 2020:22  
(opetus- ja kulttuuriministeriö, 25.06.2020)
Ilkka,Lasse; Lampilinna, Viljami
Aikuisten valtakunnalliset yhtenäiset kiireellisen hoidon perusteet
Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja : 2020:19  
(sosiaali- ja terveysministeriö, 25.06.2020)
Sipiläinen, Inkariina
Katsaus teolliseen puurakentamiseen – puuelementit
Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja : 2020:16  
(työ- ja elinkeinoministeriö, 25.06.2020)
Lasten ja nuorten hyvinvointi koronakriisin jälkihoidossa: lapsistrategian koronatyöryhmän raportti lapsen oikeuksien toteutumisesta
Valtioneuvoston julkaisuja : 2020:21  
(valtioneuvosto, 24.06.2020)
Talousnäkymät ja palkanmuodostus: Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunnan raportti 24.6.2020
Valtiovarainministeriön julkaisuja : 2020:57  
(valtiovarainministeriö, 24.06.2020)
The regional development decision 2020–2023 : Sustainable and vital regions
Publications of the Ministry of Economic Affairs and Employment : 2020:37  
(työ- ja elinkeinoministeriö, 24.06.2020)
Kevyemmän tarkastuksen käyttöönottoa valmistelleen työryhmän mietintö
Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja : 2020:38  
(työ- ja elinkeinoministeriö, 23.06.2020)
Suositus tiedonhallinnan muutosvaikutusten arvioinnista
Valtiovarainministeriön julkaisuja : 2020:53  
(valtiovarainministeriö, 23.06.2020)
Maijala, Panu; Turunen, Anu; Kurki, Ilmari; Vainio, Lari; Pakarinen, Satu; Kaukinen, Crista; Lukander, Kristian; Tiittanen, Pekka; Yli-Tuomi, Tarja; Taimisto, Pekka; Lanki, Timo; Tiippana, Kaisa; Virkkala, Jussi; Stickler, Emma; Sainio, Markku
Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta : 2020:34  
(valtioneuvoston kanslia, 22.06.2020)
Guide för studerandehälsovården 2020
Social- och hälsovårdsministeriets publikationer : 2020:17  
(sosiaali- ja terveysministeriö, 18.06.2020)
Kyröläinen, Anni
Vammaisten henkilöiden työllistymisen rakenteelliset esteet
Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja : 2020:36  
(työ- ja elinkeinoministeriö, 18.06.2020)
Alatalo, Johanna; Larja, Liisa; Mähönen, Erno
Työ- ja elinkeinoministeriön lyhyen aikavälin työmarkkinaennuste, kevät 2020
TEM analyyseja : 100/2020  
(työ- ja elinkeinoministeriö, 18.06.2020)
Siljander, Riikka; Cederlöf, Magnus
Ilmastovuosikertomus 2020
Ympäristöministeriön julkaisuja : 2020:17  
(ympäristöministeriö, 17.06.2020)
Urjankangas, Hanna-Maria (toim.); Nieminen, Jouko (toim.)
Alueellinen tilannekuva ja kehitysnäkymät : Kevät 2020
Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja : 2020:35  
(työ- ja elinkeinoministeriö, 17.06.2020)
Kommunekonomiprogrammet 2021–2024, våren 2020
Finansministeriets publikationer : 2020:52  
(Finansministeriet, 17.06.2020)
Yrityksen kehittämisavustuksen arviointi
Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja : 2020:30  
(työ- ja elinkeinoministeriö, 16.06.2020)
Terrorismirikosten sääntelyn ajanmukaisuus ja vastaavuus vertailumaiden sääntelyn kanssa : Työryhmämietintö
Oikeusministeriön julkaisuja, Mietintöjä ja lausuntoja : 2020:8  
(oikeusministeriö, 16.06.2020)
Tuomo Pöyskö, Ari Sirkiä, Atte Riihelä, Rainer Kujala, Matti Utriainen
Logistiikan digitalisaation ilmastovaikutuksia koskeva selvitys
Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja : 2020:8  
(liikenne- ja viestintäministeriö, 16.06.2020)
Metsäranta, Heikki; Rannikko, Heikki; Toivanen, Mia; Rausmaa, Salla; Wennberg, Mikko
Liikennealan mittaristo ja tilannekuva : Ehdotukset kasvuohjelman arviointiin ja toimialan kehityksen seurantaan
Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja : 2020:25  
(työ- ja elinkeinoministeriö, 16.06.2020)
Antti Huntus
Uusi rahasto vahvistamaan julkisen ja yksityisen kulttuurirahoituksen vuoropuhelua
Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja : 2020:15  
(opetus- ja kulttuuriministeriö, 16.06.2020)
Taloudellinen katsaus ; Kesä 2020
Valtiovarainministeriön julkaisuja : 2020:55  
(valtiovarainministeriö, 16.06.2020)
Economic Survey ; Summer 2020
Publications of the Ministry of Finance : 2020:56  
(valtiovarainministeriö, 16.06.2020)
Aluekehittämispäätös 2020-2023 : Kestävät ja elinvoimaiset alueet
Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja : 2020:21  
(työ- ja elinkeinoministeriö, 16.06.2020)
Regionutvecklingsbeslutet 2020–2023 : Hållbar och livskraftiga regioner
Arbets- och näringsministeriets publikationer : 2020:34  
(työ- ja elinkeinoministeriö, 16.06.2020)
Nyman, Juho; Sillanpää, Keimo; Mayer, Minna; Valtakari, Mikko; Ålander, Tommi
Selvitys työllisyyden parantamiseksi toteutettujen lyhytkestoisten koulutusten vaikuttavuudesta
Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja : 2020:26  
(työ- ja elinkeinoministeriö, 15.06.2020)
ICT-ala, ilmasto ja ympäristö : ICT-alan ilmasto- ja ympäristöstrategiaa valmistelevan työryhmän väliraportti
Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja : 2020:9  
(liikenne- ja viestintäministeriö, 15.06.2020)
Hinnat sis. alv 10 %