Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Schmidt-Thomé, Kaisa; Eskelinen, Hanna; Lamuela Orta, Carlos; Laurila, Louna; Lähteenoja, Satu; Monni, Suvi; Päivänen, Jani; Sallinen, Sini; Terämä, Emma
Kestävän kehityksen johtaminen ja toimeenpano paikallistasolla
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 2020:30  
(valtioneuvoston kanslia, 25.05.2020)
Esa Iivonen , Kirsi Pollari
Kansallisen lapsistrategian oikeudellinen perusta
Raportteja ja muistioita : 2020:20  
(sosiaali- ja terveysministeriö, 20.05.2020)
Hallituksen vuosikertomus 2019
Valtioneuvoston julkaisuja : 2020:2  
(valtioneuvosto, 20.05.2020)
Hallituksen vuosikertomus 2019 Liite 3 Toimenpiteet eduskunnan lausumien ja kannanottojen johdosta
Valtioneuvoston julkaisuja : 2020:5  
(valtioneuvosto, 20.05.2020)
Regeringens årsberättelse 2019 Bilaga 3 Åtgärder med anledning av riksdagens uttalanden och ställningstaganden
Statsrådets publikationer : 2020:10  
(valtioneuvosto, 20.05.2020)
Hallituksen vuosikertomus 2019 liite 2 tilinpäätöslaskelmat
Valtioneuvoston julkaisuja : 2020:4  
(valtioneuvosto, 20.05.2020)
Regeringens årsberättelse 2019 Bilaga 2 Bokslutskalkyler
Valtioneuvoston julkaisuja : 2020:9  
(valtioneuvosto, 20.05.2020)
Hallituksen vuosikertomus 2019 Liite 1 Ministeriöiden tuloksellisuuden kuvaukset
Valtioneuvoston julkaisuja : 2020:3  
(valtioneuvosto, 20.05.2020)
Regeringens årsberättelse 2019
Statsrådets publikationer : 2020:7  
(valtioneuvosto, 20.05.2020)
Hallituksen vuosikertomus 2019 Liite 4 Valtion yhtiöomistus, liikelaitokset ja talousarvion ulkopuolelle olevat rahastot
Valtioneuvoston julkaisuja : 2020:6  
(valtioneuvosto, 20.05.2020)
Regeringens årsberättelse 2019 Bilaga 4 Statens bolagsinnehav och affärsverk samt statliga fonder utanför budgeten
Statsrådets publikationer : 2020:11  
(valtioneuvosto, 20.05.2020)
Regeringens årsberättelse 2019 Bilaga 1 Ministeriernas resultatöversikter
Statsrådets publikationer : 2020:8  
(valtioneuvosto, 20.05.2020)
Rekommendation för en informationshanteringsmodell
Finansministeriets publikationer : 2020:41  
(valtiovarainministeriö, 19.05.2020)
Sisäministeriön lainsäädäntösuunnitelma 2020–2023
Sisäministeriön julkaisuja : 2020:10  
(sisäministeriö, 19.05.2020)
Turvetuotannon tarkkailuohje
Ympäristöministeriön julkaisuja : 2020:13  
(ympäristöministeriö, 19.05.2020)
Huhta, Jaana; Karppanen, Satu
Kohti ikäystävällistä yhteiskuntaa : Iäkkäiden henkilöiden palvelujen uudistamistyöryhmän raportti
Raportteja ja muistioita : 2020:16  
(sosiaali- ja terveysministeriö, 19.05.2020)
Attila, Mikko; Ekroos, Ari; Räsänen, Satu; Silvo, Kimmo; Tuomainen, Jouko
Investointien tehokas lupamenettely säädetyn aikarajan puitteissa
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 2020:29  
(valtioneuvoston kanslia, 18.05.2020)
Tanhua-Piiroinen, Erika; Kaarakainen, Suvi-Sadetta; Kaarakainen, Meri-Tuulia; Viteli, Jarmo
Digiajan peruskoulu II
Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja : 2020:17  
(opetus- ja kulttuuriministeriö, 18.05.2020)
Ranta, Tommi; Laasonen, Valtteri; Lähteenmäki-Smith, Kaisa; Manu, Samuli; Haavisto, Ira; Rissanen, Antti; Korhonen, Sonja
Sosiaali- ja terveysjärjestöt uudistajina? : Selvitys STEA-avusteisesta tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta
Raportteja ja muistioita : 2020:19  
(sosiaali- ja terveysministeriö, 14.05.2020)
National Mental Health Strategy and Programme for Suicide Prevention 2020–2030
Publications of the Ministry of Social Affairs and Health : 2020:15  
(sosiaali- ja terveysministeriö, 14.05.2020)
Kommunerna vid en vändpunkt? : Lägesbild över kommunerna 2020
Finansministeriets publikationer : 2020:39  
(valtiovarainministeriö, 13.05.2020)
Slutrapport om förnyandet av personbeteckningen
Finansministeriets publikationer : 2020:42  
(valtiovarainministeriö, 13.05.2020)
Salminen, Vesa; Halme, Kimmo; Piirainen, Kalle; Roiha, Ulla; Laasonen, Valtteri; Talvitie, Jere; Valtakari, Mikko; Fängström, Torbjörn; Bengtsson Jallow, Amanda; Äimä, Kristiina; Isokangas, Elina; Kokko, Aki; Takalo, Tuomas; Toivanen, Otto
Innovaatiomyönteinen sääntely : Nykytila ja hyvät käytännöt
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta : 2020:27  
(valtioneuvoston kanslia, 11.05.2020)
Programmet för arbetsförmåga 2020–2022 : Program och projekthandbok
Social- och hälsovårdsministeriets publikationer : 2020:16  
(sosiaali- ja terveysministeriö, 08.05.2020)
Aluetaloustieteen menetelmät liikennejärjestelmän kehittämisen vaikutustarkastelussa
Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja : 2020:7  
(liikenne- ja viestintäministeriö, 08.05.2020)
Naumanen, Mika; Myllyoja, Jouko
Lyhytaikaisen majoitustoiminnan tilastointimahdollisuudet Suomessa
Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja : 2020:23  
(työ- ja elinkeinoministeriö, 08.05.2020)
Vihriälä, Vesa; Holmström, Bengt; Korkman, Sixten; Uusitalo, Roope
Talouspolitiikan strategia koronakriisissä
Valtioneuvoston julkaisuja : 2020:13  
(valtioneuvosto, 08.05.2020)
Laine, Kati; Ahonen, Arto K.; Nissinen, Kari
Pisa 2018 talousosaaminen
Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja : 2020:18  
(opetus- ja kulttuuriministeriö, 07.05.2020)
Karinen, Risto
Maahanmuuttajien matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontapalvelut : Selvityksen loppuraportti
Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja : 2020:27  
(työ- ja elinkeinoministeriö, 06.05.2020)
Kangas, Olli; Jauhiainen, Signe; Simanainen, Miska; Ylikännö (toim.), Minna
Suomen perustulokokeilun arviointi
Raportteja ja muistioita : 2020:15  
(sosiaali- ja terveysministeriö, 06.05.2020)
Jokiranta, Virve; Peltonen, Milla; Rissanen, Antti; Rosenqvist, Susanne; Voltti, Samuli; Käsmä, Laura; Luoma, Julia; Falk, Sonja; Kuokkanen, Julia
Lapsilähtöinen budjetointi
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 2020:23  
(valtioneuvoston kanslia, 06.05.2020)
Lonka, Harriet; Laitinen, Kari; Keinänen, Anssi; Wähä, Susanna; Huhtinen, Aki-Mauri; Paasonen, Jyri
Kansallisen turvallisuuden vaikutusten arviointi
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 28  
(valtioneuvoston kanslia, 05.05.2020)
Helka Raivio, Kaija Appelqvist-Schmidlechner
IPS – Sijoita ja valmenna! -kehittämishanke : Ohjelma
Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja : 2020:12  
(sosiaali- ja terveysministeriö, 05.05.2020)
Helka Raivio, Kaija Appelqvist-Schmidlechner
Utvecklingsprojektet IPS - Sijoita ja valmenna : Program
Social- och hälsovårdsministeriets publikationer : 2020:13  
(Social- och hälsovårdsministeriet, 05.05.2020)
Alafuzoff, Georgij; Blom, Anders; Kurvinen, Mihail; Pyykkönen, Juha; Luoma-aho, Vilma; Tsetsura, Katerina
Govorit Moskva – Moskova puhuu : Venäjän strategisen viestinnän erityispiirteet
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 2020:16  
(valtioneuvoston kanslia, 04.05.2020)
Häggblom, Olle; Härkönen, Laura; Joensuu, Samuli; Keskisarja, Ville; Äijö, Helena
Maa- ja metsätalouden vesitalouden suuntaviivat muuttuvassa ympäristössä
Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja : 2020:6  
(maa- ja metsätalousministeriö, 04.05.2020)
Alueellisen kriisiviestinnän nykytila ja kehitystarpeet : Alueellisen kriisiviestinnän kehitysprojektin loppuraportti
Sisäministeriön julkaisuja : 2020:5  
(sisäministeriö, 04.05.2020)
Koronakriisin vaikutukset ja suunnitelma epidemian hallinnan hybridistrategiaksi : Exit- ja jälleenrakennustyöryhmän 1. vaiheen raportti
Valtioneuvoston julkaisuja : 2020:12  
(Valtioneuvosto, 04.05.2020)
Poliisin ennalta estävän toiminnan strategia ENSKA : Toimeenpanoraportti 2019
Sisäministeriön julkaisuja : 2020:9  
(sisäministeriö, 04.05.2020)
Eurooppa 2020 -strategia : Suomen kansallinen uudistusohjelma, kevät 2020
Valtiovarainministeriön julkaisuja : 2020:35  
(valtiovarainministeriö, 30.04.2020)
Suomen vakausohjelma : Huhtikuu 2020
Valtiovarainministeriön julkaisuja : 2020:37  
(valtiovarainministeriö, 30.04.2020)
Finland’s Stability Programme : April 2020
Publications of the Ministry of Finance : 2020:38  
(valtiovarainministeriö, 30.04.2020)
Veijola, Soile (toim.); Kyyrö, Kati (toim.)
Kestävän matkailun monitieteiset mittarit kulttuuriympäristöissä
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta : 2020:26  
(valtioneuvoston kanslia, 30.04.2020)
Rekommendation om utarbetande av en beskrivning av handlingars offentlighet
Finansministeriets publikationer : 2020:36  
(valtiovarainministeriö, 29.04.2020)
Näkkäläjärvi, Klemetti; Juntunen, Suvi; Jaakkola, Jouni J.K.
SAAMI – Saamelaisten sopeutuminen ilmastonmuutokseen -hankkeen tieteellinen loppuraportti
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 2020:25  
(valtioneuvoston kanslia, 29.04.2020)
Rekommendation om behandling av säkerhetsklassificerade handlingar
Finansministeriets publikationer : 2020:34  
(valtiovarainministeriö, 29.04.2020)
Molarius, Riitta; Jukarainen, Pirjo; Kekki, Tuula; Keränen, Jaana; Laitinen, Kari; Riikonen, Reetta; Norri-Sederholm, Teija
Lägesbild av regional säkerhet (ATT) – en modell för uppföljning, bedömning och framsyn som stöder regional säkerhetsplanering och beredskap
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 2020:22  
(valtioneuvoston kanslia, 28.04.2020)
Kurvinen, Arja; Ylhäinen, Marjo; Jolkkonen, Arja; Kahila, Petri; Keinänen, Anssi; Moisio, Maija; Lemponen, Virpi; Korsu, Aki; Rauhut, Daniel
Sukupuolten tasa-arvo sosiaali- ja terveysalan muutoksessa : Sote-henkilöstön tasa-arvotutkimus
Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita : 2020:7  
(sosiaali- ja terveysministeriö, 28.04.2020)
Molarius, Riitta; Jukarainen, Pirjo; Kekki, Tuula; Keränen, Jaana; Laitinen, Kari; Riikonen, Reetta; Norri-Sederholm, Teija
Alueellinen turvallisuuden tila (ATT) – alueellista turvallisuussuunnittelua ja varautumista tukeva seuranta-, arviointi- ja ennakointimalli
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 2020:21  
(valtioneuvoston kanslia, 28.04.2020)
National action plan for the prevention of violent radicalisation and extremism 2019–2023 : Government resolution 19 December 2019
Publications of the Ministry of the Interior : 2020:3  
(sisäministeriö, 27.04.2020)
Hinnat sis. alv 10 %