Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Oosi, Olli; Jauhola, Laura; Rausmaa, Salla; Haila, Katri
Miten osaaminen näkyväksi? Kartoitus osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen rakenteista ja käytännöistä Suomessa ja valituissa kansainvälisissä verrokkimaissa
Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja : 2020:28  
(työ- ja elinkeinoministeriö, 03.06.2020)
Hyvinvoinnin ja tasa-arvon vahvistaminen koronakriisin aikana ja sen jälkeen
Valtioneuvoston julkaisuja : 2020:19  
(valtioneuvosto, 03.06.2020)
Hyrylä, Leena
Kevään 2020 toimialojen näkymät : Elintarvikeala
(työ- ja elinkeinoministeriö, 02.06.2020)
Tevameri, Terhi
Kevään 2020 toimialojen näkymät : Sosiaali- ja terveyspalvelut
(työ- ja elinkeinoministeriö, 02.06.2020)
Vasara, Heino
Kevään 2020 toimialojen näkymät : Kaivosala
(työ- ja elinkeinoministeriö, 02.06.2020)
Kiiskinen, Tapani
Kevään 2020 toimialojen näkymät : Puutuoteala
(työ- ja elinkeinoministeriö, 02.06.2020)
Alm, Markku
Kevään 2020 toimialojen näkymät : Uusiutuva energia
(työ- ja elinkeinoministeriö, 02.06.2020)
Huotarinen, Heini; Nurminen, Laura; Tjurin, Anniina; Vornanen, Anni; Koskinen, Atte; Kujanen, Maarika; Mäkelä, Mika; Kolehmainen, Marita; Mäenalusta, Juha; Kariniemi, Unto
Vaalitietojärjestelmän elinkaariselvitys
Oikeusministeriön julkaisuja, Toiminta ja hallinto : 2020:6  
(oikeusministeriö, 02.06.2020)
Kivipelto (toim.), Joni; Nieminen, Soile; Jokiranta, Tomi; Nurmi, Heli; Koivuhuhta (toim.), Auri; Kauppila, Päivi; Karlsson, Teemu; Tornivaara, Anna; Kauppila, Tommi
Opas kaivannaisjätteiden hallinnan MWEI BREF -vertailuasiakirjan parhaita käyttökelpoisia tekniikoita koskevien päätelmien soveltamiseen
Ympäristöministeriön julkaisuja : 2020:12  
(ympäristöministeriö, 02.06.2020)
Susien alueellinen lumijälkilaskenta : järjestäjinä maa- ja metsätalousministeriö, Suomen riistakeskus, Luonnonvarakeskus ja Suomen Metsästäjäliitto
Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja : 2020:7  
(maa- ja metsätalousministeriö, 02.06.2020)
Regional inventering av snöspår efter varg : Jord- och skogsbruksministeriet, Finlands viltcentral, Naturresursinstitutet och Finlands Jägarförbund
Jord- och skogsbruksministeriets publikationer : 2020:8  
(maa- ja metsätalousministeriö, 02.06.2020)
Digital Security in the Public Sector
Publications of the Ministry of Finance : 2020:45  
(valtiovarainministeriö, 01.06.2020)
Tallroth, Paulina
Elinkautisvankien vapauttamismenettelyn kehittäminen : Lausuntotiivistelmä arviomuistiosta
Oikeusministeriön julkaisuja, Mietintöjä ja lausuntoja : 2020:1  
(oikeusministeriö, 01.06.2020)
Koronakriisin jälkihoito ja jälleenrakennus: Exit- ja jälleenrakennustyöryhmän 2. vaiheen raportti
Valtioneuvoston julkaisuja : 2020:17  
(valtioneuvosto, 01.06.2020)
Myymälävarkauksien ehkäisyä kehittävän työryhmän loppuraportti
Oikeusministeriön julkaisuja, Mietintöjä ja lausuntoja : 2020:4  
(oikeusministeriö, 01.06.2020)
Selvitys väestön kasvosuojusten käytöstä COVID-19-epidemian leviämisen ehkäisyssä
Raportteja ja muistioita : 2020:21  
(sosiaali- ja terveysministeriö, 29.05.2020)
Oppivelvollisuuden laajentaminen – avoin kysely peruskoulun ja toisen asteen opiskelijoille
Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja : 2020:21  
(opetus- ja kulttuuriministeriö, 29.05.2020)
Ennustepoikkeamaraportti 2020
Valtiovarainministeriön julkaisuja : 2020:44  
(valtiovarainministeriö, 29.05.2020)
Prime Minister's Office
Voluntary National Review 2020 FINLAND: Report on the Implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development
Publications of the Prime Minister's Office : 2020:8  
(Valtioneuvoston kanslia, 29.05.2020)
Susanna Rahkonen, Ritva Liukonen (toim.)
Toimeentulotukiasioiden oikeudellinen asiantuntijatyöryhmä : Työryhmän loppuraportti
Raportteja ja muistioita : 2020:9  
(sosiaali- ja terveysministeriö, 28.05.2020)
Kuluttajan- ja asiakkaansuojan parantaminen henkilöön kohdistuvissa palveluissa : Työryhmän mietintö
Oikeusministeriön julkaisuja, Mietintöjä ja lausuntoja : 2020:3  
(oikeusministeriö, 28.05.2020)
Puttonen, Marko; Kaunismaa, Eeva; Saarijärvi, Marjukka; Korhonen, Antto; Juutilainen, Riitta; Kleemola, Jussi
Kohti julkisen hallinnon yhteistä asiakaspalveluverkostoa 2030 : Keskustelupaperi osana julkisen hallinnon strategiatyötä
Valtiovarainministeriön julkaisuja : 2020:43  
(valtiovarainministeriö, 27.05.2020)
Helwig, Niklas; Jokela, Juha; Porlela, Clara
Sharpening EU sanctions policy for a geopolitical era
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 2020:31  
(valtioneuvoston kanslia, 27.05.2020)
Uusikylä, Petri; Lintinen, Urho; Jaakkola, Suvi
#TaideMaksaa : Taiteilijoiden näyttelypalkkiokokeilun arviointi
Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja : 2020:19  
(opetus- ja kulttuuriministeriö, 26.05.2020)
Keyriläinen, Marianne
Työolobarometri 2019 – ennakkotiedot
Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja : 2020:29  
(työ- ja elinkeinoministeriö, 26.05.2020)
Koronapandemian vaikutukset kulttuurialalla : Raportti kyselyn vastauksista
Valtioneuvoston julkaisuja : 2020:14  
(valtioneuvosto, 26.05.2020)
Schmidt-Thomé, Kaisa; Eskelinen, Hanna; Lamuela Orta, Carlos; Laurila, Louna; Lähteenoja, Satu; Monni, Suvi; Päivänen, Jani; Sallinen, Sini; Terämä, Emma
Kestävän kehityksen johtaminen ja toimeenpano paikallistasolla
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 2020:30  
(valtioneuvoston kanslia, 25.05.2020)
Regeringens årsberättelse 2019
Statsrådets publikationer : 2020:7  
(valtioneuvosto, 20.05.2020)
Hallituksen vuosikertomus 2019 Liite 4 Valtion yhtiöomistus, liikelaitokset ja talousarvion ulkopuolelle olevat rahastot
Valtioneuvoston julkaisuja : 2020:6  
(valtioneuvosto, 20.05.2020)
Regeringens årsberättelse 2019 Bilaga 4 Statens bolagsinnehav och affärsverk samt statliga fonder utanför budgeten
Statsrådets publikationer : 2020:11  
(valtioneuvosto, 20.05.2020)
Regeringens årsberättelse 2019 Bilaga 1 Ministeriernas resultatöversikter
Statsrådets publikationer : 2020:8  
(valtioneuvosto, 20.05.2020)
Esa Iivonen , Kirsi Pollari
Kansallisen lapsistrategian oikeudellinen perusta
Raportteja ja muistioita : 2020:20  
(sosiaali- ja terveysministeriö, 20.05.2020)
Hallituksen vuosikertomus 2019
Valtioneuvoston julkaisuja : 2020:2  
(valtioneuvosto, 20.05.2020)
Hallituksen vuosikertomus 2019 Liite 3 Toimenpiteet eduskunnan lausumien ja kannanottojen johdosta
Valtioneuvoston julkaisuja : 2020:5  
(valtioneuvosto, 20.05.2020)
Regeringens årsberättelse 2019 Bilaga 3 Åtgärder med anledning av riksdagens uttalanden och ställningstaganden
Statsrådets publikationer : 2020:10  
(valtioneuvosto, 20.05.2020)
Hallituksen vuosikertomus 2019 liite 2 tilinpäätöslaskelmat
Valtioneuvoston julkaisuja : 2020:4  
(valtioneuvosto, 20.05.2020)
Regeringens årsberättelse 2019 Bilaga 2 Bokslutskalkyler
Valtioneuvoston julkaisuja : 2020:9  
(valtioneuvosto, 20.05.2020)
Hallituksen vuosikertomus 2019 Liite 1 Ministeriöiden tuloksellisuuden kuvaukset
Valtioneuvoston julkaisuja : 2020:3  
(valtioneuvosto, 20.05.2020)
Rekommendation för en informationshanteringsmodell
Finansministeriets publikationer : 2020:41  
(valtiovarainministeriö, 19.05.2020)
Sisäministeriön lainsäädäntösuunnitelma 2020–2023
Sisäministeriön julkaisuja : 2020:10  
(sisäministeriö, 19.05.2020)
Turvetuotannon tarkkailuohje
Ympäristöministeriön julkaisuja : 2020:13  
(ympäristöministeriö, 19.05.2020)
Huhta, Jaana; Karppanen, Satu
Kohti ikäystävällistä yhteiskuntaa : Iäkkäiden henkilöiden palvelujen uudistamistyöryhmän raportti
Raportteja ja muistioita : 2020:16  
(sosiaali- ja terveysministeriö, 19.05.2020)
Attila, Mikko; Ekroos, Ari; Räsänen, Satu; Silvo, Kimmo; Tuomainen, Jouko
Investointien tehokas lupamenettely säädetyn aikarajan puitteissa
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 2020:29  
(valtioneuvoston kanslia, 18.05.2020)
Tanhua-Piiroinen, Erika; Kaarakainen, Suvi-Sadetta; Kaarakainen, Meri-Tuulia; Viteli, Jarmo
Digiajan peruskoulu II
Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja : 2020:17  
(opetus- ja kulttuuriministeriö, 18.05.2020)
Ranta, Tommi; Laasonen, Valtteri; Lähteenmäki-Smith, Kaisa; Manu, Samuli; Haavisto, Ira; Rissanen, Antti; Korhonen, Sonja
Sosiaali- ja terveysjärjestöt uudistajina? : Selvitys STEA-avusteisesta tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta
Raportteja ja muistioita : 2020:19  
(sosiaali- ja terveysministeriö, 14.05.2020)
National Mental Health Strategy and Programme for Suicide Prevention 2020–2030
Publications of the Ministry of Social Affairs and Health : 2020:15  
(sosiaali- ja terveysministeriö, 14.05.2020)
Kommunerna vid en vändpunkt? : Lägesbild över kommunerna 2020
Finansministeriets publikationer : 2020:39  
(valtiovarainministeriö, 13.05.2020)
Slutrapport om förnyandet av personbeteckningen
Finansministeriets publikationer : 2020:42  
(valtiovarainministeriö, 13.05.2020)
Salminen, Vesa; Halme, Kimmo; Piirainen, Kalle; Roiha, Ulla; Laasonen, Valtteri; Talvitie, Jere; Valtakari, Mikko; Fängström, Torbjörn; Bengtsson Jallow, Amanda; Äimä, Kristiina; Isokangas, Elina; Kokko, Aki; Takalo, Tuomas; Toivanen, Otto
Innovaatiomyönteinen sääntely : Nykytila ja hyvät käytännöt
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta : 2020:27  
(valtioneuvoston kanslia, 11.05.2020)
Vihriälä, Vesa; Holmström, Bengt; Korkman, Sixten; Uusitalo, Roope
Talouspolitiikan strategia koronakriisissä
Valtioneuvoston julkaisuja : 2020:13  
(valtioneuvosto, 08.05.2020)
Hinnat sis. alv 10 %