Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Ljungqvist, Miia
Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön virastoa (Eurojust) koskevaa asetusta täydentävä lainsäädäntö : Lausuntotiivistelmä
Oikeusministeriön julkaisuja, Mietintöjä ja lausuntoja : 2019:43  
(oikeusministeriö, 12.12.2019)
Ogbeide, Efe; Kallio, Milla
Selvitys asiakkaiden kokemuksista maankäytön muutoshankkeissa
Ympäristöministeriön julkaisuja : 2019:33  
(ympäristöministeriö, 12.12.2019)
Työpoliittinen aikakauskirja 4/2019
Työpoliittinen aikakauskirja : 4/2019  
(työ- ja elinkeinoministeriö, 12.12.2019)
Keinänen, Anssi; Sinkkilä, Kaisa; Lonka, Harriet; Tuominen, Risto; Pajuoja, Jussi; Vauhkonen, Veikko
Säädösten sujuvoittamisen kokemukset ja vaikutukset : Sipilän hallituksen kärkihankkeen arviointi
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 2019:66  
(valtioneuvoston kanslia, 11.12.2019)
Programme of Prime Minister Sanna Marin’s Government 10 December 2019. Inclusive and competent Finland - a socially, economically and ecologically sustainable society
Publications of the Finnish Government : 2019:33  
(valtioneuvosto, 11.12.2019)
Koivurinta, Mikko; Romakkaniemi, Atso; Saura, Ari; Huhmarniemi, Alpo; Orell, Panu; Jutila, Eero; Veneranta, Lari
Itämeren meritaimenen vesistökohtaiset elvytys- ja hoitosuunnitelmat - alkuperäiset meritaimenkannat
Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja : 2019:27  
(maa- ja metsätalousministeriö, 11.12.2019)
Koivurinta, Mikko; Romakkaniemi, Atso; Saura, Ari; Huhmarniemi, Alpo; Orell, Panu; Jutila, Eero; Veneranta, Lari
Vattendragsspecifika återhämtnings- och förvaltningsplaner för havsöringen i Östersjön – ursprungliga havsöringsbestånd
Jord- och skogsbruksministeriets publikationer : 2019:28  
(maa- ja metsätalousministeriö, 11.12.2019)
Regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering 10.12.2019. Ett inkluderande och kunnigt Finland – ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle
Statsrådets publikationer : 2019:32  
(valtioneuvosto, 10.12.2019)
Kosunen, Anna-Mari; Kurvinen, Mika; Lehto, Seppo; Palmén, Mirja; Timonen, Hannu; Tirroniemi, Mika
Ulkoisten pelastussuunnitelmien harjoitusohje
sisäministeriön julkaisuja : 2019:37  
(sisäministeriö, 10.12.2019)
Lahtinen, Jenni (toim.)
”Mikä ois mun juttu” – nuorten koulutusvalinnat sosialisaatiomaisemien kehyksissä : Purkutalkoot-hankkeen loppuraportti
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 2019:68  
(valtioneuvoston kanslia, 10.12.2019)
Työ- ja elinkeinoministeriön viestintästrategia
TEM oppaat ja muut julkaisut : 2019:9  
(työ- ja elinkeinoministeriö, 09.12.2019)
Pk-toimialabarometri : Uusiutuva energia, syksy 2019
(työ- ja elinkeinoministeriö, 05.12.2019)
Lavapuro, Juha; Mutanen, Anu; Salminen, Janne; Turpeinen, Mira
Yhtenäiskunnasta erilaistuviin kuntiin. Perustuslain reunaehdot kuntien tehtävien eriytymiselle
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 2019:67  
(valtioneuvoston kanslia, 04.12.2019)
Kangas, Hanna-Liisa; Sankelo, Paula; Kautto, Petrus; Ruokamo, Enni; Lazarevic, David; Mattinen-Yuryev, Maija; Turunen, Topi; Nissinen, Ari
Taloudellisten kannusteiden käyttö vähähiilisen rakentamisen ohjauksessa : TALO-hankkeen loppuraportti
Ympäristöministeriön julkaisuja : 2019:32  
(ympäristöministeriö, 04.12.2019)
Lilleberg, Inkeri; Kaitazis, Nicoleta
Kestävyyskriteerityöryhmän väliraportti
Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja : 2019:63  
(työ- ja elinkeinoministeriö, 04.12.2019)
Naumanen, Mika; Heimonen, Raija; Koljonen, Tiina; Lamminkoski, Helka; Maidell, Marjo; Ojala, Elina; Sajeva, Maurizio; Salminen, Vesa; Toivanen, Mia; Valonen, Matti; Wessberg, Nina
Kestävän kehityksen innovaatiot : Katsaus YK:n Agenda 2030 kehitystavoitteisiin ja vastaaviin suomalaisiin innovaatioihin
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 2019:62  
(valtioneuvoston kanslia, 02.12.2019)
Eklund, Mia
Lausuntotiivistelmä positiivisia luottotietoja koskevan järjestelmän edellytyksistä teetetystä selvityksestä
Oikeusministeriön julkaisuja, Mietintöjä ja lausuntoja : 2019:39  
(oikeusministeriö, 02.12.2019)
Suomi, Johanna; Haario, Peppi; Asikainen, Arja; Holma, Maija; Raschen, Annika; Tuomisto, Jouni; Joutsen, Suvi; Luukkanen, Jenni; Huttunen, Liisa-Maija; Pasonen, Petra; Ranta, Jukka; Rimhanen-Finne, Ruska; Hänninen, Otto; Lindroos, Marko; Tuominen, Pirkko
Ruokajärjestelmän kansanterveydellisten vaikutusten kustannukset ja riskinarviointi
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 2019:63  
(valtioneuvoston kanslia, 29.11.2019)
Suomi, Johanna; Haario, Peppi; Asikainen, Arja; Holma, Maija; Raschen, Annika; Tuomisto, Jouni; Joutsen, Suvi; Luukkanen, Jenni; Huttunen, Liisa-Maija; Pasonen, Petra; Ranta, Jukka; Rimhanen-Finne, Ruska; Hänninen, Otto; Lindroos, Marko; Tuominen, Pirkko
Costs and Risk Assessment of the Health Effects of the Food System
Publications of the Government´s analysis, assessment and research activities : 2019:64  
(valtioneuvoston kanslia, 29.11.2019)
Semkin, Nikita; Lyyra, Satu; Kauko, Maiju; Tontti, Minna; Rantanen, Noora; Nousiainen, Aura; Kämäräinen, Kaisa; Patronen, Jenni
Päästövähennystoimenpiteiden kustannustehokkuuden arviointi
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 2019:65  
(valtioneuvoston kanslia, 28.11.2019)
Valtakunnallinen harrastustunti-malli : Harrastukset kouluihin lasten ja nuorten toiveet toteuttaen
Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja : 2019:42  
(opetus- ja kulttuuriministeriö, 28.11.2019)
Räisänen, Heikki; Maunu, Tallamaria
Effects of population changes in the labour market: an analysis of six European countries
Publications of the Ministry of Economic Affairs and Employment : 2019:59  
(työ- ja elinkeinoministeriö, 27.11.2019)
Pk-toimialabarometri : Elintarvikkeiden valmistus, syksy 2019
(työ- ja elinkeinoministeriö, 27.11.2019)
Yhdessä enemmän – kestävää kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun : Suomen matkailustrategia 2019–2028 ja toimenpiteet 2019–2023
Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja : 2019:60  
(työ- ja elinkeinoministeriö, 26.11.2019)
Korpilahti, Ulla; Kettunen, Hanna; Nuotio, Erika; Jokela, Satu; Nummi, Vuokko Maria; Lillsunde, Pirjo (toim.)
Väkivallaton lapsuus : toimenpidesuunnitelma lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisystä 2020−2025 Osa II
Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja : 2019:27  
(sosiaali- ja terveysministeriö, 26.11.2019)
Riipinen, Toni; Malmi, Teemu; Korkeamäki, Timo
Matkustaja-aluksiin kohdistuvien tukien vaikuttavuus
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 2019:61  
(valtioneuvoston kanslia, 25.11.2019)
Jauhola, Laura; Ärling, Mertsi; Karinen, Risto; Luukkonen, Tuomas; Oosi, Olli
Romanien työllisyys, yrittäjyys ja työmarkkinoille integroituminen
Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja : 2019:58  
(työ- ja elinkeinoministeriö, 25.11.2019)
Korpela, Kari; Dahlberg, Tomi; Mikkonen, Karri; Lammi, Mika; Nykänen, Lasse; Lankinen, Matti
Hajaantuneesta hajautettuun : Dokumenteista dataan, toimijakeskeisyydestä yhteentoimiviin ekosysteemeihin
Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja : 2019:12  
(liikenne- ja viestintäministeriö, 25.11.2019)
Kommunekonomiprogrammet 2020–2023 : Hösten 2019
Finansministeriets publikationer : 2019:66  
(valtiovarainministeriö, 22.11.2019)
Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma : Vaikutusten arviointiohjelma
Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja : 2019:10  
(liikenne- ja viestintäministeriö, 22.11.2019)
Den riksomfattande trafiksystemplanen : Program för konsekvensbedömning
Kommunikationsministeriets publikationer : 2019:14  
(liikenne- ja viestintäministeriö, 22.11.2019)
National Transport System Plan : Impact Assessment Programme
Publications of the Ministry of Transport and Communications : 2019:15  
(liikenne- ja viestintäministeriö, 22.11.2019)
Huhtala, Peppiina
Pohjois-Suomen erityisperusteiset kalastusoikeudet ja lohiregaali : Nykytilanne ja mahdollisten muutostarpeiden arviointi
Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja : 2019:23  
(maa- ja metsätalousministeriö, 21.11.2019)
Aksela, Maija; Lehto, Saara (toim.)
LUMA – yhdessä olemme enemmän! : Intoa matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian opetukseen ja opiskeluun
Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja : 2019:35  
(Opetus- ja kulttuuriministeriö, 20.11.2019)
Karjalainen, Joel
Markkinoiden kilpailullisuuden ja kilpailun vaikutusten arviointi : Teoreettinen viitekehys
Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja : 2019:13  
(liikenne- ja viestintäministeriö, 18.11.2019)
Heikkilä, Aleksi
Lunastuslainsäädännön korvausperusteiden tarkistaminen : Lausuntotiivistelmä
Oikeusministeriön julkaisuja, Mietintöjä ja lausuntoja : 2019:47  
(oikeusministeriö, 15.11.2019)
Lehtonen, Katja
Purkutyöt - opas tekijöille ja teettäjille
Ympäristöministeriön julkaisuja : 2019:29  
(Ympäristöministeriö, 15.11.2019)
Wahlström, Margareta; Hradil, Petr; Teittinen, Tuuli; Lehtonen, Katja
Purkukartoitus – opas laatijalle
Ympäristöministeriön julkaisuja : 2019:30  
(ympäristöministeriö, 15.11.2019)
Kuittinen, Matti
Kiertotalous julkisissa purkuhankkeissa : Hankintaopas
Ympäristöministeriön julkaisuja : 2019:31  
(ympäristöministeriö, 15.11.2019)
Kuivalainen, Susan; Järnefelt, Noora; Kuitto, Kati; Ritola, Suvi
Naisten ja miesten eläke-erot : Katsaus tutkimukseen ja tilastoihin
Raportteja ja muistioita : 2019:66  
(sosiaali- ja terveysministeriö, 12.11.2019)
Saarentaus, Juha
Selvitys paikkatietoalan riippumattoman yhteistyöelimen perustamiseksi
(maa- ja metsätalousministeriö, 11.11.2019)
Huttu, Henna
Finland’s National Roma Policy (ROMPO) 2018–2022
Publications of the Ministry of Social Affairs and Health : 2019:25  
(sosiaali- ja terveysministeriö, 08.11.2019)
Aarnio, Marjukka; Jortikka, Anne; Suomela, Pietari; Vienamo, Vappu
Yrityspalveluekosysteemi 2020+ : Kohti yhteistä yrityspalvelustrategiaa
(työ- ja elinkeinoministeriö, 07.11.2019)
International Migration 2018–2019 : – Report for Finland
Ministry of the Interior Publications : 2019:32  
(sisäministeriö, 07.11.2019)
Valtion matkustusta ja matkahallinnon organisointia selvittäneen työryhmän loppuraportti
Valtiovarainministeriön julkaisuja : 2019:65  
(valtiovarainministeriö, 05.11.2019)
Oikeusministeriön kirjanpitoyksikön (KPY150) taloussääntö
Oikeusministeriön julkaisuja, Toiminta ja hallinto : 2019:45  
(oikeusministeriö, 05.11.2019)
Ekonomistadga för justitieministeriets bokföringsenhet (BFE 150)
Justitieministeriets publikationer, Verksamhet och förvaltning : 2019:46  
(oikeusministeriö, 05.11.2019)
Sambou, Saija; Karjalehto, Laura
Toimintamalli rikoksilla oireileville nuorille : Lausuntoyhteenveto
Oikeusministeriön julkaisuja, Mietintöjä ja lausuntoja : 2019:44  
(Oikeusministeriö, 01.11.2019)
Malja, Marjo; Puustinen-Korhonen, Aila; Petrelius, Päivi; Eriksson, Pia
Lastensuojelun laatusuositus
Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja : 2019:8  
(sosiaali- ja terveysministeriö, 31.10.2019)
Hinnat sis. alv 10 %