Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Pk-toimialabarometri : Uusiutuva energia, syksy 2019
(työ- ja elinkeinoministeriö, 05.12.2019)
Lavapuro, Juha; Mutanen, Anu; Salminen, Janne; Turpeinen, Mira
Yhtenäiskunnasta erilaistuviin kuntiin. Perustuslain reunaehdot kuntien tehtävien eriytymiselle
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 2019:67  
(valtioneuvoston kanslia, 04.12.2019)
Kangas, Hanna-Liisa; Sankelo, Paula; Kautto, Petrus; Ruokamo, Enni; Lazarevic, David; Mattinen-Yuryev, Maija; Turunen, Topi; Nissinen, Ari
Taloudellisten kannusteiden käyttö vähähiilisen rakentamisen ohjauksessa : TALO-hankkeen loppuraportti
Ympäristöministeriön julkaisuja : 2019:32  
(ympäristöministeriö, 04.12.2019)
Lilleberg, Inkeri; Kaitazis, Nicoleta
Kestävyyskriteerityöryhmän väliraportti
Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja : 2019:63  
(työ- ja elinkeinoministeriö, 04.12.2019)
Naumanen, Mika; Heimonen, Raija; Koljonen, Tiina; Lamminkoski, Helka; Maidell, Marjo; Ojala, Elina; Sajeva, Maurizio; Salminen, Vesa; Toivanen, Mia; Valonen, Matti; Wessberg, Nina
Kestävän kehityksen innovaatiot : Katsaus YK:n Agenda 2030 kehitystavoitteisiin ja vastaaviin suomalaisiin innovaatioihin
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 2019:62  
(valtioneuvoston kanslia, 02.12.2019)
Eklund, Mia
Lausuntotiivistelmä positiivisia luottotietoja koskevan järjestelmän edellytyksistä teetetystä selvityksestä
Oikeusministeriön julkaisuja, Mietintöjä ja lausuntoja : 2019:39  
(oikeusministeriö, 02.12.2019)
Suomi, Johanna; Haario, Peppi; Asikainen, Arja; Holma, Maija; Raschen, Annika; Tuomisto, Jouni; Joutsen, Suvi; Luukkanen, Jenni; Huttunen, Liisa-Maija; Pasonen, Petra; Ranta, Jukka; Rimhanen-Finne, Ruska; Hänninen, Otto; Lindroos, Marko; Tuominen, Pirkko
Ruokajärjestelmän kansanterveydellisten vaikutusten kustannukset ja riskinarviointi
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 2019:63  
(valtioneuvoston kanslia, 29.11.2019)
Suomi, Johanna; Haario, Peppi; Asikainen, Arja; Holma, Maija; Raschen, Annika; Tuomisto, Jouni; Joutsen, Suvi; Luukkanen, Jenni; Huttunen, Liisa-Maija; Pasonen, Petra; Ranta, Jukka; Rimhanen-Finne, Ruska; Hänninen, Otto; Lindroos, Marko; Tuominen, Pirkko
Costs and Risk Assessment of the Health Effects of the Food System
Publications of the Government´s analysis, assessment and research activities : 2019:64  
(valtioneuvoston kanslia, 29.11.2019)
Semkin, Nikita; Lyyra, Satu; Kauko, Maiju; Tontti, Minna; Rantanen, Noora; Nousiainen, Aura; Kämäräinen, Kaisa; Patronen, Jenni
Päästövähennystoimenpiteiden kustannustehokkuuden arviointi
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 2019:65  
(valtioneuvoston kanslia, 28.11.2019)
Valtakunnallinen harrastustunti-malli : Harrastukset kouluihin lasten ja nuorten toiveet toteuttaen
Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja : 2019:42  
(opetus- ja kulttuuriministeriö, 28.11.2019)
Räisänen, Heikki; Maunu, Tallamaria
Effects of population changes in the labour market: an analysis of six European countries
Publications of the Ministry of Economic Affairs and Employment : 2019:59  
(työ- ja elinkeinoministeriö, 27.11.2019)
Pk-toimialabarometri : Elintarvikkeiden valmistus, syksy 2019
(työ- ja elinkeinoministeriö, 27.11.2019)
Yhdessä enemmän – kestävää kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun : Suomen matkailustrategia 2019–2028 ja toimenpiteet 2019–2023
Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja : 2019:60  
(työ- ja elinkeinoministeriö, 26.11.2019)
Korpilahti, Ulla; Kettunen, Hanna; Nuotio, Erika; Jokela, Satu; Nummi, Vuokko Maria; Lillsunde, Pirjo (toim.)
Väkivallaton lapsuus : toimenpidesuunnitelma lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisystä 2020−2025 Osa II
Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja : 2019:27  
(sosiaali- ja terveysministeriö, 26.11.2019)
Riipinen, Toni; Malmi, Teemu; Korkeamäki, Timo
Matkustaja-aluksiin kohdistuvien tukien vaikuttavuus
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 2019:61  
(valtioneuvoston kanslia, 25.11.2019)
Jauhola, Laura; Ärling, Mertsi; Karinen, Risto; Luukkonen, Tuomas; Oosi, Olli
Romanien työllisyys, yrittäjyys ja työmarkkinoille integroituminen
Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja : 2019:58  
(työ- ja elinkeinoministeriö, 25.11.2019)
Korpela, Kari; Dahlberg, Tomi; Mikkonen, Karri; Lammi, Mika; Nykänen, Lasse; Lankinen, Matti
Hajaantuneesta hajautettuun : Dokumenteista dataan, toimijakeskeisyydestä yhteentoimiviin ekosysteemeihin
Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja : 2019:12  
(liikenne- ja viestintäministeriö, 25.11.2019)
Kommunekonomiprogrammet 2020–2023 : Hösten 2019
Finansministeriets publikationer : 2019:66  
(valtiovarainministeriö, 22.11.2019)
Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma : Vaikutusten arviointiohjelma
Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja : 2019:10  
(liikenne- ja viestintäministeriö, 22.11.2019)
Den riksomfattande trafiksystemplanen : Program för konsekvensbedömning
Kommunikationsministeriets publikationer : 2019:14  
(liikenne- ja viestintäministeriö, 22.11.2019)
National Transport System Plan : Impact Assessment Programme
Publications of the Ministry of Transport and Communications : 2019:15  
(liikenne- ja viestintäministeriö, 22.11.2019)
Huhtala, Peppiina
Pohjois-Suomen erityisperusteiset kalastusoikeudet ja lohiregaali : Nykytilanne ja mahdollisten muutostarpeiden arviointi
Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja : 2019:23  
(maa- ja metsätalousministeriö, 21.11.2019)
Aksela, Maija; Lehto, Saara (toim.)
LUMA – yhdessä olemme enemmän! : Intoa matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian opetukseen ja opiskeluun
Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja : 2019:35  
(Opetus- ja kulttuuriministeriö, 20.11.2019)
Karjalainen, Joel
Markkinoiden kilpailullisuuden ja kilpailun vaikutusten arviointi : Teoreettinen viitekehys
Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja : 2019:13  
(liikenne- ja viestintäministeriö, 18.11.2019)
Heikkilä, Aleksi
Lunastuslainsäädännön korvausperusteiden tarkistaminen : Lausuntotiivistelmä
Oikeusministeriön julkaisuja, Mietintöjä ja lausuntoja : 2019:47  
(oikeusministeriö, 15.11.2019)
Lehtonen, Katja
Purkutyöt - opas tekijöille ja teettäjille
Ympäristöministeriön julkaisuja : 2019:29  
(Ympäristöministeriö, 15.11.2019)
Wahlström, Margareta; Hradil, Petr; Teittinen, Tuuli; Lehtonen, Katja
Purkukartoitus – opas laatijalle
Ympäristöministeriön julkaisuja : 2019:30  
(ympäristöministeriö, 15.11.2019)
Kuittinen, Matti
Kiertotalous julkisissa purkuhankkeissa : Hankintaopas
Ympäristöministeriön julkaisuja : 2019:31  
(ympäristöministeriö, 15.11.2019)
Kuivalainen, Susan; Järnefelt, Noora; Kuitto, Kati; Ritola, Suvi
Naisten ja miesten eläke-erot : Katsaus tutkimukseen ja tilastoihin
Raportteja ja muistioita : 2019:66  
(sosiaali- ja terveysministeriö, 12.11.2019)
Saarentaus, Juha
Selvitys paikkatietoalan riippumattoman yhteistyöelimen perustamiseksi
(maa- ja metsätalousministeriö, 11.11.2019)
Huttu, Henna
Finland’s National Roma Policy (ROMPO) 2018–2022
Publications of the Ministry of Social Affairs and Health : 2019:25  
(sosiaali- ja terveysministeriö, 08.11.2019)
Aarnio, Marjukka; Jortikka, Anne; Suomela, Pietari; Vienamo, Vappu
Yrityspalveluekosysteemi 2020+ : Kohti yhteistä yrityspalvelustrategiaa
(työ- ja elinkeinoministeriö, 07.11.2019)
International Migration 2018–2019 : – Report for Finland
Ministry of the Interior Publications : 2019:32  
(sisäministeriö, 07.11.2019)
Valtion matkustusta ja matkahallinnon organisointia selvittäneen työryhmän loppuraportti
Valtiovarainministeriön julkaisuja : 2019:65  
(valtiovarainministeriö, 05.11.2019)
Oikeusministeriön kirjanpitoyksikön (KPY150) taloussääntö
Oikeusministeriön julkaisuja, Toiminta ja hallinto : 2019:45  
(oikeusministeriö, 05.11.2019)
Ekonomistadga för justitieministeriets bokföringsenhet (BFE 150)
Justitieministeriets publikationer, Verksamhet och förvaltning : 2019:46  
(oikeusministeriö, 05.11.2019)
Sambou, Saija; Karjalehto, Laura
Toimintamalli rikoksilla oireileville nuorille : Lausuntoyhteenveto
Oikeusministeriön julkaisuja, Mietintöjä ja lausuntoja : 2019:44  
(Oikeusministeriö, 01.11.2019)
Malja, Marjo; Puustinen-Korhonen, Aila; Petrelius, Päivi; Eriksson, Pia
Lastensuojelun laatusuositus
Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja : 2019:8  
(sosiaali- ja terveysministeriö, 31.10.2019)
Taavitsainen, Pauliina
Riskienhallinnan järjestämisen nykytila valtion virastoissa, rahastoissa ja liikelaitoksissa : Yhteenveto riskienhallintakyselyn tuloksista
Valtiovarainministeriön julkaisuja : 2019:64  
(valtiovarainministeriö, 31.10.2019)
Majamaa, Karoliina; Nieminen, Kati; Lepola, Outi; Rantala, Kati; Jauhola, Laura; Karinen, Risto; Luukkonen, Tuomas; Kortelainen, Jeremias
Kohti laadukkaita oikeusapupalveluita
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 2019:60  
(valtioneuvoston kanslia, 28.10.2019)
Ekholm, Elina; Tuokkola, Kati; Huttunen, Hannu-Pekka; Pulkkinen, Viola
Kannustimet tuottavat tulosta : Sylvia-hankekokonaisuuden vaikuttavuuden arviointi
Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja : 2019:56  
(työ- ja elinkeinoministeriö, 25.10.2019)
Sustainable Finnish Food Culture : Tips for making it happen
Publications of the Prime Minister’s Office : 22  
(valtioneuvoston kanslia, 24.10.2019)
Mot hållbar finländsk matkultur : Anvisningar för att införa principer i praktiken
Statsrådets kanslis publikationer : 21  
(valtioneuvoston kanslia, 24.10.2019)
Wahlström, Johanna; Kaskela, Jarno; Riikonen, Juhani; Hankalin, Ville
Energiaverotuet ja kustannustehokas huoltovarmuus
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 2019:56  
(Valtioneuvoston kanslia, 23.10.2019)
Huttu, Henna; Vauhkonen, Katja
Guide for planning the regional and local implementation of the Finnish Roma integration strategy (MAARO-plan)
Publications of the Ministry of Social Affairs and Health : 2019:26  
(sosiaali- ja terveysministeriö, 23.10.2019)
Näin varaudut pitkiin sähkökatkoihin
(puolustusministeriö, 18.10.2019)
Hossa, Johanna
Kuluttajaviranomaisten toimivaltuuksien uudistaminen : Lausuntotiivistelmä
Oikeusministeriön julkaisuja, Mietintöjä ja lausuntoja : 2019:41  
(oikeusministeriö, 17.10.2019)
Salmela, Anniina; Tähtinen, Katja; Hartikainen, Tarja; Pekkanen, Juha; Lampi, Jussi; Jalkanen, Kaisa; Niemi, Jussi; Lappalainen, Sanna; Lahtinen, Marjaana; Sainio, Markku; Manninen, Titta; Wallenius, Kaisa; Salmi, Kari; Reijula, Kari; Lindqvist, Hanne
Sisäilma ja terveys: kehitys, nykytilanne, seuranta ja vertailu eri maiden sekä julkisen ja yksityisen sektorin välillä
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 2019:59  
(, 17.10.2019)
Regeringens handlingsplan : Ett inkluderande och kunnigt Finland – ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle
Statsrådets publikationer : 2019:28  
(valtioneuvosto, 17.10.2019)
Hinnat sis. alv 10 %